Svensk-engelsk oversættelse af "släktskap"

SV

"släktskap" engelsk oversættelse

SV släktskap
volume_up
{neutrum}

1. generel

släktskap (også: allians, vänskap, förbindelse, förbund)
volume_up
alliance {substantiv}
Fingeravtryck i dag, tvångsarbete i morgon och i övermorgon koncentrationsläger - och då inte bara för romerna utan även för alla andra släktskap.
Today fingerprints; tomorrow forced work; the day after tomorrow concentration camps - and then not just for Roma but for any other alliance.
släktskap (også: anslutning, kontakt, förening, anställning)
volume_up
connection {substantiv} [am.eng.]
släktskap (også: tjänst, samfund, praktik, umgänge)
volume_up
connexion {substantiv} [brit.eng.]
släktskap (også: familj, släkting, släktingar, ätt)
volume_up
kin {substantiv}
Hur hönsen känner igen släktingar och i vilken omfattning släktskap påverkar deras liv är frågor jag fortfarande funderar över.
I am interested in how individuals are able to recognise kin and genetic dissimilarity, and how this affects mate choice, sperm competition and cryptic female choice.
släktskap (også: släktingar)
volume_up
kindred {substantiv} [gl.dags]
släktskap (også: gemenskap, likhet, band, frändskap)
volume_up
kinship {substantiv}
Inte ens så mycket för att detta i själva verket redan har varit fallet i 53 år, utan mer för att de aldrig har känt stor släktskap med det kinesiska fastlandet.
Not even so much because this has actually been the case for 53 years, but rather because they never felt much kinship with the Chinese mainland.
volume_up
relationship {substantiv}
volume_up
consanguinity {substantiv}
släktskap (også: familjeband)
volume_up
family bond {substantiv}
släktskap (også: familjeband)
volume_up
family tie {substantiv}
släktskap (også: samband)
volume_up
relatedness {substantiv}
Man kan bara fastställa släktskap genom att leta efter likheter.
You can only determine relatedness by looking for similarities.

2. "genom giftermål"

släktskap (også: likhet, samhörighet, nära band, frändskap)
volume_up
affinity {substantiv}
Storbritannien har alltid känt ett särskilt släktskap med Polen, och det visade sig i början av 1980-talet när Polen genomgick en mycket svår tid.
Britain has always felt a special affinity with Poland, and this was evidenced in the early 1980s when Poland was going through very difficult times.
Detta visar att vi under civilisationens gång har börjat förstå att det finns ett större släktskap mellan människor och djur än mellan människor och objekt.
This indicates that during the course of civilisation, it has begun to be understood that there is a greater affinity between human beings and animals than between human beings and objects.
Jag har dock nyheter för er: det kommer inte att fungera, eftersom invånarna i exempelvis Derby i East Midlands inte har något särskilt släktskap med invånarna i Lincolnshire.
Well, I have news for you: it will not work because the people in, for example, Derby, in the East Midlands, have no special affinity with the people of Lincolnshire.

Synonymer (svensk) for "släktskap":

släktskap
Swedish

Eksempelsætninger "släktskap" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishOm de kan bevisa sitt släktskap bör de få ett inresevisum på plats.
If they manage to prove it, they should be issued with an entry visa on the spot.
SwedishMänniskor som delar en kultur, ett arv, en historia och som talar språk med många inbördes släktskap.
Sixteen years on, we have Mr Moscovici’ s report which shows quite amazing achievements and huge progress.
SwedishMänniskor som delar en kultur, ett arv, en historia och som talar språk med många inbördes släktskap.
People who share a common culture, a common heritage, a common history and who have great linguistic links.
SwedishHar detta något släktskap med de koloniala upproren?
Does this bear any relation to colonial uprisings?
SwedishUngerska språket är olikt de angränsande språken och har bara ett avlägset släktskap med finska och estniska.
The Hungarian language is unlike any of the country’s neighbouring languages and is only distantly related to Finnish and Estonian.
SwedishSpänningar till följd av etnicitet, religion - särskilt kristna mot muslimer - släktskap, kultur eller ekonomi tycks vara endemiska i Nigeria.
Ethnic, religious, particularly Christian versus Muslim, tribal, cultural and economic tensions appear to be endemic in Nigeria.
SwedishEn stor del av min forskning inom sexuell selektion har kretsat kring hur genetiskt släktskap påverkar partnerval och fortplantning.
Inbreeding, when closely related individuals breed, may impose costs to individuals due to the increased risk of expressing deleterious recessive alleles in the offspring.
SwedishEn grupp med 20 eukaryot-mikrobiologer publicerade för två år sedan en uppsats om opisthokonta -- ett super-släktskap som innefattar både djur och svampar.
A group of 20 eukaryotic microbiologists published a paper two years ago erecting opisthokonta -- a super-kingdom that joins animalia and fungi together.
SwedishDetta gäller i synnerhet för medel som uppvisar stor släktskap med mänsklig antibiotika.
What we need to do is question the continued administration of these medicinal products via animal feed, particularly substances that are closely related to human antibiotics.