Svensk-engelsk oversættelse af "sparka"

SV

"sparka" engelsk oversættelse

SV sparka
volume_up
[sparkade|har sparkat] {verbum}

1. generel

sparka (også: avskeda, slänga ut, lägga av med)
volume_up
to can [canned|canned] {vb.} [am.eng.] [slang]
Of course, I can't fire him for that.
Det kanske finns nåt jag kan sparka honom för.
Maybe there's something I could fire him for.
Jag tror inte att vi kan sparka håll på bollen genom att skicka tillbaka förslaget till utskottet för rättsliga frågor.
I do not believe we can resolve this matter by returning the proposal to the Committee on Legal Affairs.
Han säger att han borde sparka sin översättare..?
He says he should fire... his translator.
Det kanske finns nåt jag kan sparka honom för.
Maybe there's something I could fire him for.
Of course, I can't fire him for that.
Han kanske verkligen har bidragit till att sparka ut den här hemska konstitutionen.
Perhaps he really has helped to kick into touch this awful Constitution.
Vi kommer att sparka medborgare när de ligger ned och dessutom ge dem högvis med byråkrati.
It will kick citizens when they are down and give them piles of red tape on top.
Annars kommer den sista nedskärningen av kvoterna som inte kompenseras att sparka i gång 2010.
Otherwise the final uncompensated cut of the quotas will kick in in 2010.
sparka (også: vinna, , plundra, ge avsked)
Sparka nästa person som ljuger, i stället för att sparka dem som sätter stopp.
Sack the next person who lies, instead of sacking whistleblowers.

2. business

sparka (også: avskeda)
volume_up
to lay off {vb.} [hverd.]

Synonymer (svensk) for "sparka":

sparka

Eksempelsætninger "sparka" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDärför kommer vi nu att sparka igång den process som kollegan Barón Crespo helt uppenbart stöder.
That is why we will now set in motion the procedure with which Mr Baròn Crespo obviously agrees.
Swedish10 minuter efter du sparka min, fick jag 2 andra jobb erbjudande.
Not 10 minutes after you fired me, I had two offers for jobs.
SwedishDet säger sig självt, det är som att sparka in en öppen dörr.
That goes without saying, like kicking down an open door.
SwedishFöredraganden från utskottet för rättsliga frågor föreslår att vi skall sparka ut bollen genom att återförvisa debatten.
Whatever the case, we are required to examine the content of the report before us.
SwedishOm jag ser Mays Gilliam, Skall jag sparka han på kullorna.
lf I see Mays Gilliam, I'll bust a cap in his ass.
SwedishVad vi gör här i kammaren i dag är att sparka bort stegen som hjälper arbetstagare tillbaka till anställning.
What we are doing in this House today is kicking away that ladder which helped workers back into employment.
SwedishMen problemet med att skjuta upp ett beslut genom att sparka ut det från planen är att man kanske inte hittar det igen.
But the problem with postponing a decision by kicking it into the long grass is that you might not find it again.
SwedishSom att sparka en liten, svart dvärg.
I'm talking about firing a little black midget.
SwedishFöredraganden från utskottet för rättsliga frågor föreslår att vi skall sparka ut bollen genom att återförvisa debatten.
The rapporteur from the Committee on Legal Affairs and the Internal Market suggests kicking the ball into touch by referring the debate back.
SwedishDet kommer inte att komma från att sparka omkring en boll och det kommer inte att bero på vem som springer snabbast, utan snarare på vem som tänker snabbast.
It will not come about by kicking a ball around, and it will not matter who runs the fastest, but rather who thinks the fastest.
SwedishKommissionen skall ha frihet att utöva sina befogenheter, och så skall vi ha frihet att sparka den - om jag får använda detta uttryck - om den inte utför arbetet på ett bra sätt.
The Commission must have the freedom to exercise its powers, and we for our part should be free to slam the Commission - if I may use that expression - if it does not do the work well.
SwedishVi har alla glatt oss över att vi äntligen har uppnått en kompromiss, och jag har egentligen alltid hållit med er om att det är självklart att kommissionen inte är ute efter att sparka sönder bollen.
We are, of course, all pleased that a compromise has finally been reached, and I have, in fact, always agreed with you that the Commission clearly does not want to destroy football.