Svensk-engelsk oversættelse af "sprängkraft"

SV

"sprängkraft" engelsk oversættelse

SV sprängkraft
volume_up
{fælleskøn}

sprängkraft
volume_up
explosive force {substantiv}
sprängkraft

Eksempelsætninger "sprängkraft" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishBetänkandet har fått särskild sprängkraft de senaste veckorna.
The report has taken on a particularly explosive character in the past few weeks.
SwedishJag tror faktiskt att det är mycket viktigt att vi funderar över saker med mycket större sprängkraft.
Finally, I think it is important for us to think about much more potent matters.
SwedishÄven om det ännu inte trätt i kraft, ser man att det kan ligga en enorm sprängkraft i det, just för framtiden för det som vi har talat om.
Even if it is not yet in force, it is clear that it is potentially explosive, especially for the future of all that we have been discussing.
SwedishMed all den sprängkraft, som frågan om drivgarnsfiske innebär, bör man dock betona att det i dag inte rör sig om ett generellt förbud av drivgarnsfiske i Medelhavet.
But however explosive the question of driftnet fishing is, we must emphasize that we are not concerned today with a general ban on drift-net fishing in the Mediterranean.
SwedishTiteln på det direktiv vi i dag har att ta ställning till kan knappast klinga mer tekniskt; ändå tror jag att betänkandet av kollegan Bardong har en betydande politisk sprängkraft.
The title of the directive on which we have to take a decision today could hardly sound more technical, but for all that, I believe Mr Bardong's report manages to pack a powerful political punch.