Svensk-engelsk oversættelse af "tänka ut"

SV

"tänka ut" engelsk oversættelse

SV tänka ut
volume_up
{verbum}

tänka ut (også: planera, testamentera, uppgöra)
Redan nu är detta också ett tillfälle för att tänka ut nya lösningar på de nya problemen.
Yet this is also an opportunity to devise new solutions to the new problems.
Medlemsstaterna är fria att tänka ut omfattningen och sammansättningen av sina respektive finanspolitiska åtgärder.
Member States are free to devise the size and composition of their respective fiscal stimulus.
The Commission must devise a new system.
tänka ut (også: uppfatta, begripa, bli gravid, fatta)
Vidare uppmanar jag kommissionen att tänka ut effektivare och snabbare genomförandeförfaranden när det gäller att begära in förslag.
Furthermore, I call on the Commission to conceive more efficient and faster implementation procedures in the field of calling in proposals.
tänka ut (også: utforma, skapa, bygga, konstruera)
tänka ut (også: klara upp, laga, fixa, göra upp)
volume_up
to fix {vb.} [am.eng.]
tänka ut (også: kläcka, kläckas, koka ihop, ruva)
tänka ut (også: uppfinna, hitta på, dikta upp)
Vi behöver bara tänka ut ett avdrag för tullavgifter, som vi gjorde i Frankrike för moms 1954.
We simply need to invent, as we in France did for VAT in 1954, a customs duty deduction.
Jag anser inte att vi hela tiden skall tänka ut nya byråer.
I do not think we should start constantly inventing new agencies.

Lignende oversættelser "tänka ut" på engelsk

tänka verbum
ut adjektiv
English
ut adverbium
ut- adjektiv
English
UT substantiv
English
tanka verbum

Eksempelsætninger "tänka ut" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDe sa att de skulle tänka ut idéer för särskilt internationellt stöd.
They said they would come up with ideas for specific international support.
SwedishPå andra områden måste vi vara nyskapande och tänka ut nya instrument.
In other areas we will have to be innovative and think of new instruments.
SwedishUnder tiden kan regeringen tänka ut andra sätt att hjälpa regionen.
In the meantime the government can reflect on other ways and means to help the region.
SwedishJag anser inte att vi hela tiden skall tänka ut nya byråer.
I do not think we should start constantly inventing new agencies.
SwedishVi måste tänka ut en ny inriktning och arbeta för att ekonomin ska kunna återhämta sig genom dessa nätverk.
We must come up with a new path and work to pick the economy back up through these networks.
SwedishMen jag tror att kommissionen i framtiden kommer att tänka ut någonting i fråga om detta och informera oss därom.
But I assume that the Commission will consider this at a later date and notify us accordingly.
SwedishVi måste tänka ut innovativa finansieringssätt.
We have to think of innovative ways of financing.
SwedishLåt oss tänka ut en positiv väg att gå framåt.
Let us think about a positive way forward.
SwedishVi behöver tänka ut nya sätt att kommunicera med våra medborgare.
We do not need traditional ways of doing things: we need to be thinking of the new ways in which we can communicate with our citizens.
SwedishIbland har det varit något av en ansträngning för mig att tänka ut detta slut utifrån ett annat ämne, men inte i kväll.
Sometimes it has been a bit of an effort for me to contrive that ending from a different subject, but not this evening.
SwedishNi försöker att låta regionerna sköta sitt och tänka ut sina egna förslag och komma tillbaka och överlämna dem till er.
You are trying to allow regions to go away and come up with their own proposals and to come back and submit them to you.
SwedishMan borde först tänka ut vad EU ska göra, sedan se hur mycket detta kommer att kosta och till sist ta in de pengarna.
The right approach is first to decide what the EU has to do, then see how much it will cost, and finally collect the money for it.
SwedishJag håller helt med föredraganden om att det inte räcker med att bara tänka ut nya reklamkampanjer för att lösa problem av detta slag.
I agree entirely with the rapporteur that simply devising new promotional campaigns is not enough to solve this kind of problem.
SwedishJag tror inte att detta handlar om att tänka ut en ny strategi utan om att vara konsekvent ifråga om den strategiska visionen.
In this regard, I do not think that it is about devising a new strategy, but about being consistent in relation to this strategic vision.
SwedishJag håller helt med föredraganden om att det inte räcker med att bara tänka ut nya reklamkampanjer för att lösa problem av detta slag.
It is a matter of urgency to return to those who desire them the means and the freedom to create wealth, together with a taste for doing so.
SwedishAtt fem personer satt i ett rum fram till midnatt i går kväll och försökte tänka ut en resolution är inte rätt sätt att handskas med denna känsliga och svåra fråga.
I am now a fairly long-standing Member of this House, and participated actively in taking the decision at that time.
SwedishPå Downing Street 10 försöker David Cameron tänka ut om han ska minska den offentliga sektorn ytterligare för att undvika en dubbeldipp.
At Number 10 Downing Street, David Cameron is trying to work out whether to cut more public sector jobs in order to stave off a double-dip recession.
SwedishVi måste därför absolut tänka ut nya system, så att den här situationen kan hanteras på ett långsiktigt bärkraftigt sätt för alla.
We will therefore definitely have to think about systems in a new way, so that this situation can be dealt with in a manner that is sustainable for everyone.
SwedishHur mycket smärta kan vi tänka oss att stå ut med, hur många dagar vill vi ligga på sjukhus, för att spara 1 000 euro på att köpa en tekniskt mindre avancerad bil?
How much pain are we ready to suffer, how many days in hospital, to save EUR 1 000 by buying a less technologically advanced vehicle?
SwedishDe hade 24 år på sig att tänka ut det här, och så kommer någon i sista minuten och föreslår att vi bör verifiera förekomsten av vegetabilskt fett.
They had 24 years to think this one up, and then at the last moment somebody comes forward with the idea that we should verify the presence of vegetable fat.