Svensk-engelsk oversættelse af "tära"


Mente du:tår
SV

"tära" engelsk oversættelse

SV tära
volume_up
{verbum}

Eksempelsætninger "tära" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishLiechtenstein måste tära på Österrike eftersom det trotsar systemet från så nära håll.
Liechtenstein must be a drain on Austria in the way it flouts the system so close by.
SwedishÅtgärder för landsbygdsutveckling bör dock inte tära på resurser som är avsedda för direktstöd till jordbruket.
Rural development should not, however, drain resources intended for direct payments to farmers.
SwedishSå vi börjar tära på mängden oförbrukade åtaganden.
So we are eating into the mountain of unspent commitments.
SwedishOm denna praxis sprider sig kommer det emellertid att tära på den parlamentariska demokratins trovärdighet i parlamentet.
If this practice spreads, however, it will gnaw away at the credibility of parliamentary democracy in this House.
SwedishEn sådan ringaktning för detta nya Europaparlament kommer att än en gång tära på allmänhetens respekt och förtroende för Europeiska unionen.
Such disregard for this new European Parliament will erode, yet again, public respect and confidence in the European Union.
SwedishI nuläget behöver särskilt de nya medlemsstaterna stöd för att kunna arbeta som jämlikar med de övriga medlemsstaterna, utan att tära på de övriga ländernas budgetar.
Today, the new Member States in particular require support in order to work as equals with the other Members, without eating into the other countries’ budgets.