Svensk-engelsk oversættelse af "täthet"

SV

"täthet" engelsk oversættelse

volume_up
täthet {fæl.køn}

SV täthet
volume_up
{fælleskøn}

täthet (også: massa, densitet, tröghet, dumhet)
volume_up
density {substantiv}
Och dom gör täthet, ny täthet, troligtvis bättre än någon annan på planeten just nu.
And they are doing density, new density, better than probably anybody else on the planet right now.
När det gäller nätverkets täthet måste jag erkänna att vi inte har uppnått den täthet som vi önskade i hela EU ännu.
Regarding the density of the network, I must admit that we have not yet achieved the desired density throughout Europe.
So you have density.

Synonymer (svensk) for "täthet":

täthet
Swedish

Eksempelsætninger "täthet" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Swedish900 trådars täthet.
SwedishDetta utarmade uran används, därför att det har stor täthet och genomslagsförmåga, när det används i bomber, som kan tränga igenom golv, stridsvagnspansar osv.
This depleted uranium is used in bombs because it is very dense and highly penetrating; it can blast through floors, tank armouring and so on.
SwedishJag avslutar med att gratulera föredraganden till betänkandets täthet och kvalitet och särskilt till den balans som ändringsförslagen har gett det.
In conclusion, I congratulate the rapporteur on the thoroughness and quality of her report and, in particular, on the sense of balance which inspired the proposed amendments.
SwedishKommissionen väntar också på ett yttrande från vetenskapliga kommittén för djurs hälsa och välbefinnande om täthet och transporttider, som förmodligen offentliggörs i oktober.
The Commission is also awaiting an opinion expected in October from the Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare on densities and travelling times.
SwedishDe offentliga tjänsterna, den för alla gemensamma folkhälsovården och de sociala nätverkens täthet är faktorer med vilka vi kan säkerställa en så bra nivå för folkhälsan som möjligt.
Public services, universally available health services and effective social networks are the factors which ensure we have a standard of public health that is as high as possible.