Svensk-engelsk oversættelse af "tacka ja"

SV

"tacka ja" engelsk oversættelse

SV tacka ja
volume_up
{verbum}

tacka ja (også: acceptera, erkänna, anta, godkänna)
Undrar hur många som vill tacka ja till det.
I wonder how many will accept that invitation.
Accept, Pinocchio, accept!
Om Borst inte kan tacka ja till en inbjudan så får man helt enkelt undersöka om hon inte kan komma vid någon annan tidpunkt.
If Mrs Borst cannot accept an invitation then naturally you must see whether she can come another time.

Eksempelsætninger "tacka ja" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishVi måste gratulera och samtidigt tacka dem som drev ja-kampanjen på Irland.
We must congratulate, while also thanking, those who campaigned for the 'yes' vote in Ireland.
SwedishTill att börja med vill ja tacka herr Garosci för arbetet med och presentationen av sitt betänkande.
Mr President, at the outset I should like to congratulate Mr Garosci on the preparation and indeed on the presentation of his report.
SwedishMen det är lika viktigt att ingen p.g.a. nöd eller fattigdom skall tvingas till att tacka ja till ett arbete som inte är lämpligt för dem.
But likewise, nobody should be forced, out of necessity, out of poverty, to take up a job opportunity that is not suitable for them.
SwedishGenom gott samarbete i många svåra förhandlingar kom vi överens om något som jag oreserverat kan uppmana parlamentet att tacka ja till.
Through good cooperation in many difficult negotiations we agreed on something which I can unreservedly offer to the House to take on board.
SwedishDen som blir arbetslös där blir ofta tvungen att tacka ja till ett jobb tusentals kilometer längre bort, ofta ett osäkert jobb med sämre lön än tidigare.
Someone who loses his job there must take a job thousands of kilometres away, often an insecure job that pays worse than the previous one.
SwedishJag kunde inte annat än att tacka ja till hennes förfrågan, och jag ville att ni skulle känna till mina personliga åsikter om händelserna i Irland och de utmaningar som vi står inför.
I could not but accede to her request, and I wanted to ensure that you were aware of my personal views on the events in Ireland and on the challenges that face us.
SwedishDetta har skett uteslutande på grundval av meriter, men också genom att medvetet främja och uppmuntra kvinnor att söka och tacka ja till tjänster som de gott och väl är kvalificerade för.
I can inform the House meanwhile that, in its current lifetime, the Commission will hit its target of ensuring that 20 % of its middle and senior managers are women.
SwedishDetta har skett uteslutande på grundval av meriter, men också genom att medvetet främja och uppmuntra kvinnor att söka och tacka ja till tjänster som de gott och väl är kvalificerade för.
That has been done entirely on the basis of merit, but also by the deliberate fostering and encouragement of women to seek and obtain posts for which they are very well qualified.