Svensk-engelsk oversættelse af "uppkoppling"

SV

"uppkoppling" engelsk oversættelse

SV uppkoppling
volume_up
{fælleskøn}

uppkoppling
volume_up
connection {substantiv}
Kunde inte öppna uppkoppling till '' på grund av LDAP-felet '' (0x02X).
Failed to open a connection to '' due to LDAP error '' (0x02X).
Mervärdet, den kommersiella potentialen hos varje uppkoppling ökar hela tiden.
The value added, the commercial potential of every connection is going up all the time.
SMTP-servern för e-post kunde inte starta en säker uppkoppling.
Your SMTP mail server could not start a secure connection.

Synonymer (svensk) for "uppkoppling":

uppkoppling
Swedish

Eksempelsætninger "uppkoppling" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDet skulle också löna sig att övervaka hur vi gör med området för trådlös uppkoppling.
It would also be worthwhile monitoring how we deal with the wireless sector.
SwedishVälj alternativet om du vill ändra inställningarna som Communicator använder för uppkoppling om du t.
Choose this option if you want to change the settings Communicator uses to connect, for example if you change your ISP.
SwedishNetscape tillåter inte uppkoppling tillden här servern.
Netscape refuses to connect to thisserver.
SwedishNetscape tillåter inte uppkoppling till servern.
Netscape refuses to connect to thisserver.
SwedishSkicka osända meddelanden vid uppkoppling?
SwedishDenna socket används redan i en uppkoppling
SwedishSom föredraganden betonar är en viktig grund att satsa på lärarutbildning och inte enbart på uppkoppling av skolorna.
As the rapporteur points out, a key approach is to focus on the training of teachers and not only on connecting schools to the Internet.
SwedishUppkoppling: försöker igen (HTTP 0.
SwedishJag respekterar den, men jag vill skapa ett europeiskt mervärde, med uppkoppling, informationsutbyte, spridning av goda tillämpningar.
I respect it, but I want to create a European added value, networking, the exchange of information, and the dissemination of good practice.
SwedishVid uppkoppling
SwedishDet är mycket viktigt att socialpolitiken, när vi talar om uppkoppling till Internet på den europeiska landsbygden, införlivas i EU:s strategier.
It is very important for social policies, in terms of promoting the Internet in rural parts of Europe, to be incorporated in the EU strategies.
SwedishDessutom kommer Europa, genom IBV6, att vara redo att tillhandahålla den uppkoppling som krävs för de miljarder maskiner som kommer att utgöra nervsystemet i det framtida informationssamhället.
Moreover, through IBV6, Europe will be ready to provide the required connectivity to those billions of devices that will constitute the nervous system of the future information society.