Svensk-engelsk oversættelse af "uppträdande"

SV

"uppträdande" engelsk oversættelse

SV uppträdande
volume_up
{neutrum}

uppträdande (også: åtgärd, handling, verksamhet, verk)
volume_up
action {substantiv}
Detta kan inte vänta längre, ett slagkraftigt uppträdande är således önskvärt.
This can no longer be postponed; effective action is required here.
Det förutsätter ett beslutsamt och samstämmigt uppträdande från den internationella gemenskapens sida.
This requires decisive and coherent action from the international community.
Under en period då ett enhälligt uppträdande är absolut nödvändigt, agerar Europa splittrat.
At a time when unity of action is vital, Europe is divided.
uppträdande (også: stycke, vana, råd, sätt)
volume_up
way {substantiv}
Vem har genom sitt uppträdande gynnat marknaden i stället för folkhälsan?
Who was it that acted in such a way as to give the market preference over public health?
Rådets uppträdande i fråga om tilläggs- och ändringsbudget nr 1 och 3 var ingenting annat än skamligt.
The way the Council behaved over SAB 1 and 3 was nothing short of disgraceful.
Jag anser inte att det är ett särskilt ärligt uppträdande.
I do not believe that that is a very honest way to behave.
uppträdande (også: ankomst, framträdande, utseende, inträde)
volume_up
appearance {substantiv}
uppträdande (også: betydelse, uppförande, läge, riktning)
volume_up
bearing {substantiv}
uppträdande (også: uppförande, skick, hållning)
volume_up
behavior {substantiv} [am.eng.]
uppträdande (også: inställning, attityd, frakt, vagn)
volume_up
carriage {substantiv}
uppträdande (også: förvaltning, uppförande, skötsel, handhavande)
volume_up
conduct {substantiv}
Så kan den nederländska regeringens ömkliga uppträdande sammanfattas.
This is how the disappointing conduct of the Dutch Government can be summed up.
Den brittiska regeringens uppträdande kan man bara benämna illvilligt och ignorant.
The conduct of the British Government can only be described as malevolent and ignorant.
Vi kan inte godta brott mot lagen och upprepade exempel på olagligt uppträdande.
We cannot tolerate unlawfulness and repeated instances of unlawful conduct.
uppträdande (også: uppförande)
volume_up
demeanor {substantiv} [am.eng.] [form.]
uppträdande (også: uppförande)
volume_up
demeanour {substantiv} [brit.eng.] [form.]
uppträdande (også: uppförande, skick, hållning)
volume_up
deportment {substantiv} [brit.eng.]
uppträdande (også: sort, slag, stil, beteende)
volume_up
manner {substantiv}
Taiwan är både demokratiskt och fredligt, men taiwaneser kan inte leva på samma villkor som andra människor i fria demokratiska länder på grund av grannlandets uppträdande.
Taiwan is both democratic and peaceful, but the Taiwanese cannot live in the same manner as people in other free, democratic countries, given the way its neighbour is behaving.

Synonymer (svensk) for "uppträdande":

uppträdande

Eksempelsætninger "uppträdande" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDetta är ett ovärdigt uppträdande som visar på ett djupt förakt för parlamentet.
This is a disgraceful attitude showing great disrespect for this Parliament.
SwedishJag är övertygad om att lugnet här beror på föredragandens lugna uppträdande.
I am sure the serene attitude is due to the composure of the rapporteur.
SwedishTalibanernas uppträdande mot kvinnorna är egentligen även en skam för islam.
The Taliban's treatment of women is really a disgrace to Islam as well.
SwedishDåligt uppträdande bestraffas inte och det bristfälliga systemet lever vidare.
Bad practice is allowed without sanction, dysfunction in the system is allowed to continue.
SwedishDen här skrämmande utsikten borde stämma Jakarta till ett taktfullt uppträdande.
This terrifying prospect should encourage Jakarta to act tactfully.
SwedishEtt sådant uppträdande har när allt kommer omkring inget att göra med solidaritet.
In the end, that kind of attitude has nothing to do with solidarity.
SwedishDet är därför som jag tror att man i betänkandet uppmanar till ett enat uppträdande.
That is why I think the report calls for speaking with one voice.
SwedishAv Khameneis uppträdande hittills att döma vill han främst vinna tid.
Khamenei's previous record suggests rather that he is playing for time.
SwedishFörst och främst vill jag säga att jag beklagar och delar oron över Koreas uppträdande.
I said this very clearly and that is why we are applying pressure.
SwedishI era anklagelser om detta skrupelfria uppträdande pekades jag ut.
Mr Martin, you continue to allege the unscrupulous claiming of expenses.
SwedishFår jag be kammaren om ett ansvarsfullt uppträdande, tack.
It is not designed to reduce cultural activities in Cuba, or limit their funding.
SwedishJag vill också be ordförande Van Rompuy om ursäkt för Nigel Farages skandalösa uppträdande.
Can I also apologise to President Van Rompuy for the disgraceful performance of Nigel Farage.
SwedishKurdfrågan är inte den enda, men den är typisk för Turkiets uppträdande.
There are other issues apart from the Kurdish question, but this is typical of Turkey's attitude.
SwedishEn annan värld öppnade upp runt denna tid: uppträdande och dans.
Another world was opening up around this time: performance and dancing.
SwedishJag kan också använda var och en av er som lärare i uppträdande för våra framtida robotföljeslagare.
And also I can use each one of you as the acting coach to our future robot companions.
SwedishEuropaparlamentet har inte precis varit snövitt i sitt uppträdande under historiens gång.
The European Parliament has not exactly been clean in its approach to things throughout its history.
SwedishDet är framför allt tack vare Europeiska unionens enade uppträdande som vi över huvud taget har bokat framgångar.
It is mainly thanks to the EU's united stance that any progress was made at all.
SwedishVi måste se över vårt uppträdande gentemot utvecklingsländerna.
We need to look at our position as regards developing countries.
SwedishVi bör se det som en symbios, eftersom det inte är en fråga som är fristående från ett enat uppträdande.
We should see it as a symbiosis because it is not a separate issue from speaking with one voice.
SwedishKinas uppträdande mot Tibet är ett sådant exempel.
However, that is exactly what China's treatment of Tibet amounts to.