Svensk-engelsk oversættelse af "uträtta"

SV

"uträtta" engelsk oversættelse

SV uträtta
volume_up
[uträttade|har uträttat] {verbum}

Eksempelsætninger "uträtta" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishAnnars kommer vi att uträtta allt det tunga arbetet medan de inte gör någonting.
Otherwise, we will be doing all the hard work and they will be doing nothing.
SwedishVi måste vara beredda att tala och lyssna, eftersom det finns mycket att uträtta.
We must be prepared to talk and listen, because there are many tasks to accomplish.
SwedishMan har visat att Europa kan uträtta saker på den internationella arenan ...
It is demonstrating that Europe can have a presence on the international stage...
SwedishOm man utgår från planeringen för i år finns det en hel del arbete kvar att uträtta.
Judging from the schedule, a great deal of work will need to be done this year.
SwedishPå detta område kan vi fortfarande uträtta en hel del för små och medelstora företag.
Here, we can still achieve a great deal for small and medium-sized enterprises.
SwedishDet är den viktigaste praktiska åtgärden som jag först av allt måste uträtta.
That is the most significant and practical thing I need to do first of all.
SwedishOm vi får det kommer vi tillsammans att uträtta stora saker för vår europeiska union.
If we get it, then we will, together, do great things for our European Union.
SwedishOch så länge vi förblir åskådare kan vi inte uträtta något i kampen mot dopingen.
And, as long as we are just observers, nothing will be done in the fight against doping.
SwedishDet är en uppgift som ligger framför oss, för här kan vi uträtta väldigt mycket.
This is a task which it behoves us to carry out because we can achieve so much in this field.
SwedishVi måste alltså vara positiva förebilder och vi borde uträtta mer på det här området.
We must therefore act as a positive role model, and more should be done in this respect.
SwedishDet innebär att under det kommande året måste EU uträtta mer och på ett bättre sätt.
This means that this coming year, Europe must do more and better work.
SwedishPå det här området har landets politiska elit haft mycket att uträtta.
In this area, the country's political elite has a great deal of work to do.
SwedishVi har enorma mängder arbete att uträtta från och med nu och fram till slutet av nästa år.
We have an awful lot of work to do between now and the end of next year.
SwedishVi kan uträtta fantastiska saker tillsammans, och vi måste därför höja varandras status.
We can do extraordinary things together, and we must therefore enhance each other’s status.
SwedishNär det gäller detta återstår det emellertid fortfarande mycket att uträtta.
In this respect, though, there is still quite a bit to be done.
SwedishDet är bättre att misslyckas med att uträtta något än att lyckas med att misslyckas.
It is better to fail to accomplish than to accomplish failure.
SwedishI första hand måste vi uträtta vad vi har lovat.
Regarding heading 2, structural funds, the main thing is that we have to do what we have promised.
SwedishMänniskor kan och lyckas att uträtta saker, trots allvarliga fysiska och mentala funktionshinder.
People can and do achieve, despite severe physical and mental disabilities.
SwedishVad skulle du uträtta som du väntar på att göra för att du tror dig vara här för evigt?
What would you get done that you're waiting to get done because you think you'll be here forever?
SwedishDet asylpolitiska paketet omfattar dock mycket mer, och det finns också mycket kvar att uträtta här.
The asylum package is very much greater and, indeed, there is still much to be done.