Svensk-engelsk oversættelse af "utsatt för"

SV

"utsatt för" engelsk oversættelse

SV utsatt för
volume_up
{adjektiv}

utsatt för (også: benägen att)
På landsbygden är kvinnor en social grupp som är särskilt utsatt för diskriminering.
(PL) Mr President, in rural areas women are a social group that is particularly prone to discrimination.
Det är nästan en tradition att läkare och sjuksköterskor överutnyttjas, men trött och stressad personal är långt mer utsatt för faror.
It is almost a tradition to overwork doctors and nurses, but tired, stressed staff are far more prone to dangers.
Det land som jag företräder är mindre utsatt för dessa problem eftersom det än så länge mest är ett transitland för olaglig invandring.
The country which I represent is less prone to these particular concerns because it is still more of a transit country for illegal immigration.

Lignende oversættelser "utsatt för" på engelsk

utsatt adjektiv
för substantiv
English
för adverbium
English
för verbum
English
för præposition
för konjunktion
English
för- adjektiv
föra verbum
fara substantiv
fara verbum
utsätta verbum

Eksempelsætninger "utsatt för" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishIngen vill bli utsatt för denna kritik, och framför allt vara ansvarig för detta.
No one wants to be exposed to this criticism and, above all, this responsibility.
SwedishDärför kan den bli utsatt för den internationella organiserade brottsligheten.
That being the case, it may well fall prey to internationally organised crime.
SwedishDet är en sektor som har varit särskilt utsatt för globaliseringsprocessen.
It is a sector that has been particularly exposed to the globalisation process.
SwedishMen mediet innebär bortfall - det är utsatt för massor av oljud och störningar.
But the medium is lossy -- it's subject to a lot of noise and interference.
SwedishEnligt de senaste rapporterna blir han misshandlad och utsatt för tortyr.
According to the latest reports, he is being mistreated and subjected to torture.
SwedishDet kan tilläggas att pressfriheten i Turkiet är utsatt för ett starkt tryck.
What is more, the freedom of the press in Turkey is under severe pressure.
SwedishVarför har vi, som en union, inte utsatt regimen för starkare påtryckningar?
Why, as a Union, have we not levied increased pressure against the regime?
SwedishDet är beklagligt att kommissionen är utsatt för denna lobbyverksamhet.
It is lamentable that the Commission should succumb to the lobbyists' activities.
SwedishDet är beklagligt att kommissionen är utsatt för denna lobbyverksamhet.
It is lamentable that the Commission should succumb to the lobbyists ' activities.
SwedishNi kan dock vara säkra på att Tyskland i alla fall inte är utsatt för angrepp.
Rest assured, however, that in any case Germany is not being attacked.
SwedishPrincipen om att det är medlemsstaterna som finansierar EU är följaktligen utsatt för kritik.
The principle of Member States financing the European Union is thus under fire.
SwedishJag ber om ursäkt, men jag är utan tvivel utsatt för en hemlig lobby.
(FR) Mr President, I beg your pardon, but I am undoubtedly the victim of a secret lobby.
SwedishVi har dock ofta utsatt kommissionen för hård kritik utan att vägra den ansvarsfrihet.
But we have often made tough criticisms of the Commission without refusing them discharge.
SwedishUnder de följande sju åren har Irak varit utsatt för en massiv internationell blockad.
Over the following seven years, Iraq has been subject to a massive international blockade.
SwedishDenna sektor är en sektor som redan är utsatt för en enorm konkurrens från denna nya teknik.
This sector is already suffering from enormous competition from those new technologies.
SwedishI detta fall blir även Europeiska unionen utsatt för prov, och det inom många ämnesområden.
In this particular case, the European Union is also sitting exams, in numerous subjects.
SwedishNi talade om de faror som det multilaterala är utsatt för på grund av tendenser åt det unilaterala.
You spoke of the dangerous trend away from multilateralism towards unilateralism.
SwedishDen isolering som Vitryssland har varit utsatt för har varit självvald.
Belarus has itself chosen the isolation to which it has been exposed.
SwedishDet är en av de lägsta länkarna i näringskedjan på området i sjön som är utsatt för tryck.
This is one of the lowest parts of the food chain in an area of sea that is under pressure.
SwedishVlad Cubreacov berättade för mig om attentatförsök som han tidigare hade blivit utsatt för.
Vlad Cubreacov told me about assassination attempts to which he had earlier been subjected.