Svensk-engelsk oversættelse af "utseende"

SV

"utseende" engelsk oversættelse

SV utseende
volume_up
{neutrum}

volume_up
appearance {substantiv}
Är den här branschen med utseende och besatthet av utseende ett västerländskt fenomen?
Is this business about appearance and preoccupation with it a Western phenomenon?
Med den här funktionen definierar du kapitelnumreringens typ och utseende.
Use this function to define the format and appearance of an outline numbering.
Dialogrutan ändras så att dess utseende motsvarar den valda kategorin.
The appearance of the dialog will depend on the selected category.
utseende (også: atmosfär, drag, min, fläkt)
volume_up
air {substantiv}
En av de viktigaste punkterna i avtalet är klausulen om utseende av lufttrafikföretag som omfattar alla EU-lufttrafikföretag.
One of the main characteristics of this Agreement is a designation clause relating to all EU air carriers.
utseende (også: ansikte, synpunkt, utsikt, bild)
volume_up
aspect {substantiv}
utseende (også: karaktär, hy, ansiktsfärg, ansiktshud)
volume_up
complexion {substantiv}
utseende (også: struktur, lag, förordnande, beskaffenhet)
volume_up
constitution {substantiv}
utseende (også: ansikte, anseende, fasad, yta)
volume_up
face {substantiv}
Deras ansträngningar ger den sociala sammanhållningen ett mycket personligt utseende.
Their efforts give social cohesion a very personal face.
Konventet om Europas framtid kommer, tror jag, också att bestämma Europas utseende.
I believe that the Convention on the future of the European Union will shape the face of Europe.
Deras utseende skiftar men under ytan är nynazister, nationalbolsjeviker, nystalinister med flera, ändå vapenbröder.
Their face changes as necessary, but inside, Neo-Nazis, national Bolsheviks, neo-Stalinists and so on are nevertheless brothers in arms.
utseende (også: artikel, drag, kännetecken, särdrag)
volume_up
feature {substantiv}
utseende (også: uttryck, titt, blick, ögonkast)
volume_up
look {substantiv}
Vi har även minimerat eller tagit bort vissa avsnitt för att skapa ett renare utseende.
We’ve also minimized or removed borders in certain areas to create a cleaner look.
Objektlistens utseende kan variera något beroende på med vilken modul du arbetar.
The object bar may look slightly different depending to the module you are using.
Det nya miljömärket kommer att omgestaltas till utseende och innehåll.
The new Ecolabel will take on a new guise in terms of its look and content.

Synonymer (svensk) for "utseende":

utseende
Swedish

Eksempelsætninger "utseende" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishVi bör uttala oss klart för val och inte utseende av ett parlament.
We should speak out clearly in favour of an election and not selection by a parliament.
SwedishNär du har markerat en ram och klickar på ikonen Länka på objektlisten, ändras muspekarens utseende.
If you click the Link of the object bar when a frame is selected, the cursor changes.
SwedishDialogrutans utseende beror på i vilken riktning omvandlingen sker.
The dialog may vary slightly, depending on the type of conversion.
SwedishDet handlar i grund och botten om ett betänkande om den nya ramen för nord-syd politikens utseende.
This is basically a report about the new framework for forming a new South-North policy.
SwedishDu kan styra alla aspekter av diagrammets utseende i olika dialogrutor och på olika undermenyer.
Various dialogs and submenus can be used to control the chart view.
SwedishNi nämnde mitt namn som en av initiativtagarna till ändringen av frågestundens utseende.
Mr President, you mentioned me as the person who initiated the changes to Question Time.
SwedishI förhandlingarna och besluten som lett fram till resolutionens nuvarande utseende har också PPE medverkat.
The EPP Group also took part in the discussions and decisions on the present resolution.
SwedishVi frågade rådet om hur stort antal människor det rörde sig om, om migrationsströmmens utseende.
As we prepared the report, we put certain questions to the Council which, in our view, were crucial.
SwedishObjektlistens utseende beror på såväl dokumenttyp som den objekttyp som har markerats i dokumentet.
The object bar is dependent on the document type and the currently selected object type within a document.
SwedishDet faktum att mynten kan få ett nationellt utseende kommer att göra dem ännu svårare att identifiera.
And the fact that coins are to have a national design on one side will make them even harder to identify.
SwedishAnvänd ikonen nere på formulärlisten, inte ikonen med liknande utseende på den vänstra verktygslisten.
Use the icon at the bottom of the form bar, not the similar looking icon on the main toolbar on the left.
SwedishAv denna anledning det slutgiltiga förslagets utseende att vara avgärande för hur vår grupp kommer att rösta.
Therefore our group's vote will depend on the final proposal.
SwedishOch nu vet jag att utseende inte är viktigt för dig.
And now I know appearances mean absolutely nothing to you.
SwedishOm du pekar med musen på ett objekt som tilldelats en effekt så ändrar muspekaren utseende till en hand med ett pekfinger.
The mouse pointer changes to a hand with an extended index finger.
SwedishMed detta alternativ kan Du förbättra objektets utseende.
Use the filter to improve the object display.
SwedishFönsterinställningar/nKonfigurerar fönstrets utseende
Window Settings\nConfigure your window layout
SwedishJag tycker att ert utseende passar er mycket bra.
Commissioner, I shall begin on a humorous note.
SwedishOm Du träffar på ett fältkommando av typen inmatningsfält i ett dokument, växlar pekaren utseende till en hand med utsträckt pekfinger.
If you reach an input field, the mouse pointer changes to a hand with a pointing index finger.
SwedishDu kan också ställa in symbollisternas och menyernas utseende, konfigurera tangentbordet och göra allmänna standardinställningar för programmet.
You can also customize the toolbars, menus, shortcut keys and general program settings.
SwedishI detta område kan Du välja olika inställningar som ger Ditt objekt ett visst utseende (t ex träliknande eller metalliskt).
In this area you can make various settings for a specific object display, such as a wood or metallic texture.