Svensk-engelsk oversættelse af "utses"

SV

"utses" engelsk oversættelse

SV utses
volume_up
{verbum}

utses
volume_up
to be appointed {vb.} [eks.]
Ansvarsområdena för de kommissionsledamöter som utses skulle styckas upp.
The competences of the Commissioners appointed would be subdivided.
Dessa experter kommer att utses av FN: s generalsekreterare.
These experts will be appointed by the United Nations Secretary-General.
    Revisionsrättens ledamöter skall utses för en tid av sex år.
The members of the Court of Auditors shall be appointed for a term of six years.

Eksempelsætninger "utses" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishI artikel 7 finns en särskild bestämmelse om hur den nya kommissionen ska utses.
In item 7 there is a specific provision on the appointment of the new Commission.
SwedishTill revisor eller revisorssuppleant kan även utses registrerat revisionsbolag.
A registered firm of accountants may also be elected as Auditor or Deputy Auditor.
SwedishVi måste se till att organ utses som kan lösa detta problem på ett rättvist sätt.
It is intolerable that everyone has made money from this tragedy except its victims.
SwedishPresidenten utses genom direktval vart femte år och har begränsade befogenheter.
The President, elected by direct popular vote for a five-year term, has limited powers.
SwedishEnhällighet krävs fortfarande om rådet beslutar att ingen ersättare behöver utses.
A decision by the Council not to replace the Member concerned still requires unanimity.
SwedishEuropaparlamentet är den enda EU-institutionen som utses genom ett demokratiskt val.
The European Parliament is the only democratically-elected EU institution.
SwedishJag stöder därför förslaget att parlamentet skall tillfrågas när direktörerna skall utses.
Mr Muis made this very clear at a meeting of the Committee on Budgetary Control.
SwedishLiksom OLAF: s generaldirektör skall övervakningskommittén utses på interinstitutionell basis.
Otherwise, I am very pleased that it is happy with everything to do with OLAF.
SwedishNya regler har tagits fram och förverkligats vad beträffar hur högre tjänstemän utses.
New rules have been drawn up and implemented governing the appointment of senior officials.
SwedishDet borde även kunna utses olika leverantörer för olika regioner i ett land.
It must also be possible to designate different suppliers for different regions of a country.
SwedishDet finns mycket som kan sägas om Världsbanken, dess styrning och inte minst hur dess ledning utses.
Mr President, I wish to thank Mr Schmit and Mr Almunia for their contributions.
SwedishFörvaltningen för de grupplösa har sagt att företrädarna ska utses genom samförstånd.
The administration for the non-attached has said that the delegates should be chosen by consensus.
SwedishJag stöder därför förslaget att parlamentet skall tillfrågas när direktörerna skall utses.
I am therefore in favour of Parliament’s being consulted on the appointment of the directors.
SwedishDe kommer inte att koncentreras till den huvudort som ska utses till institutets säte.
They will not be concentrated in the capital city which is chosen as the Institute's headquarters.
SwedishEuropaparlamentets 410 ledamöter utses för första gången i allmänna val.
The first direct elections to the 410-seat European Parliament.
SwedishI konstitutionen anger man också att det ska utses en utrikesminister för hela EU.
It also creates the post of a European Foreign Minister.
SwedishLedamöterna i båda kamrarna utses genom allmänna val vart fjärde år.
The members of both are chosen in elections held every four years.
SwedishEn stad från vardera landet ska utses till Europas kulturhuvudstad 2016.
Two cities will be chosen from both of these countries to be the European Capital of Culture 2016.
SwedishFör det fjärde kommer klorfluorkolväte enbart att få användas i företag som utses av regeringen.
Fourthly, HCFCs may only be used in government-designated businesses.
SwedishSamtidigt håller den nya kommissionen på att utses och godkännas av Europaparlamentet.
At the same time the new Commission is about to be nominated and approved by the European Parliament.