Svensk-engelsk oversættelse af "vägskäl"


Mente du:vågskål
SV

"vägskäl" engelsk oversættelse

EN

SV vägskäl
volume_up
{neutrum}

volume_up
fork {substantiv}
Vår debatt i dag utgör ett vägskäl där två viktiga principer skiljs åt.
Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, our debate today marks a fork in the road between two crucial principles.
Vi har kommit till ett vägskäl där vi måste besluta huruvida territoriell sammanhållning och verklig hållbar utveckling är symbolerna för EU:s politik eller inte.
We have come to a fork in the road where we must decide whether or not territorial cohesion and true sustainable development are the symbols of European policy.

Eksempelsætninger "vägskäl" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishVid detta vägskäl tackar jag än en gång dem som just nu är närvarande i kammaren.
At this juncture I thank once again those who are currently present in the Chamber.
SwedishI sanning står vi inför ett vägskäl som statssekreterare Jean-Pierre Jouyet sa.
In truth we are at a crossroads, as Secretary of State Mr Jouyet has said.
SwedishI detta särskilda vägskäl får vi därför inte bete oss som Marie-Antoinette.
At this particular juncture, therefore, we should not behave like Marie-Antoinette.
SwedishPåståendet att Europeiska unionen står i ett vägskäl innebär inget nytt.
Mr President, to say that the European Union is at a crossroads is no doubt nothing new.
Swedish(NL) Jag anser att vi och EU-projektet står vid ett verkligt vägskäl.
(NL) I think that we and the European project stand at a real crossroads.
SwedishKommissionsledamot Chris Patten sade att Afghanistan hade nått ett vägskäl.
Commissioner Patten said that Afghanistan had reached a crossroads.
SwedishAlla här håller med om att unionen och euron står vid ett vägskäl.
Everyone here agrees on the fact that the Union and the euro are at a turning point.
SwedishVi befinner oss vid ett mycket viktigt politiskt vägskäl för EU, kanske rentav en vändpunkt.
We are at a very important political juncture for Europe, perhaps even a turning point.
SwedishVi står vid ett vägskäl för EU:s framtid.
Mr President, ladies and gentlemen, we stand at a crossroads for the future of the Europe Union.
SwedishDagens resolution, fru talman, kommer vid ett vägskäl i frågan.
Madam President, today's resolution comes at a turning point in work in this area.
SwedishDagens resolution, fru talman, kommer vid ett vägskäl i frågan.
Madam President, today' s resolution comes at a turning point in work in this area.
SwedishJag anser dock att vi befinner oss vid ett vägskäl för EU:s framtid.
However, I do believe we are at a crossroads for the future of the EU.
SwedishLandet befinner sig vid ett avgörande vägskäl för dess bräckliga demokrati.
The country is at a critical juncture of its fragile democracy.
SwedishPrecis som det står i en artikel i dagens Guardian, så befinner vi oss vid ett vägskäl.
As an article in today's Guardian says, we are at a crossroads.
SwedishEuropeiska unionen står verkligen vid ett vägskäl.
(EL) Mr President, the European Union is indeed at a crossroads.
Swedish. - (NL) Vi i EU står vid ett historiskt vägskäl.
in writing. - (NL) We in Europe are standing at a crossroads in history.
Swedish    –  Vi kan inte förneka att luftfartens framtid för närvarande befinner sig vid ett vägskäl.
    –  There is no denying the fact that the future of air transport is currently at a crossroads.
SwedishJag anser att den nordliga dimensionen befinner sig vid ett vägskäl.
I think that the Northern Dimension stands at a crossroads.
SwedishMoldavien står vid ett vägskäl, både politiskt och ekonomiskt.
Ladies and gentlemen, the Republic of Moldova is at a crossroads, both politically and economically.
SwedishI år står vi vid ett vägskäl i ordets djupaste mening.
This year, we are at a crossroads in the truest sense of the word.