Svensk-engelsk oversættelse af "vägvisare"

SV

"vägvisare" engelsk oversættelse

volume_up
vägvisare {fæl.køn}

SV vägvisare
volume_up
{fælleskøn}

vägvisare (også: handbok, reseledare, flickscout, guide)
volume_up
guide {substantiv}
Jag betraktar detta program som något av en vägvisare till Lissabonstrategin.
I regard this Programme as something like a guide to the Lisbon Strategy.
När Dante färdas genom helvetet och skärselden ledsagas han av en vägvisare: denna vägvisare är Vergilius.
When Dante makes his journey through hell and purgatory, he is accompanied by a guide: Virgil.
Not without a guide.
vägvisare (også: skylt)
volume_up
signpost {substantiv}
Det finns en tydlig vägvisare här hur vi kan gå vidare med dessa frågor.
There is a clear signpost here as to how we can move forward on these issues.
Jag anser att hans karakteristiska självkritik skulle kunna vara en vägvisare för oss.
And I think that his characteristic self-criticism could be a signpost for us.
För det andra är detta en vägvisare för andra länder som i dag är en del av Balkan.
Secondly, it is a signpost for other countries which are today part of the Balkans.

Synonymer (svensk) for "vägvisare":

vägvisare
Swedish

Eksempelsætninger "vägvisare" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDet gäller elektronisk orientering, datorstationer och vägvisare till rummen.
It concerns electronic guidance, computer workstations and directions to rooms.
SwedishEuropas städer är vägvisare för vår historia och vår kulturella mångfald.
Europe’s cities are the beacons of our history and of our cultural diversity.
SwedishAktiveringen av artikel 286 i fördraget är i det avseendet en bra vägvisare.
The application of Article 286 of the Treaty is a good indicator here.
SwedishResolutionen vi röstat om kommer för EU:s del att fungera som vägvisare i förhandlingarna.
The resolution voted on will serve as a road map for negotiation for the European Union.
SwedishPå den här webbplatsen försöker vi tillhandahålla vägvisare till all information.
On this site we try to provide signposts to this information.
SwedishEnligt min åsikt bör clearingorganisationerna koncentrera sig på att fungera som vägvisare för konsumenterna.
In my opinion, the information desks should focus on the role of offering guidance to the consumer.
SwedishEuropas städer är vägvisare för vår historia och vår kulturella mångfald.
I would simply ask that in future the jury should pay more attention to what might be called the beacon effect of these cities.
SwedishDetta parlament har ett ostridigt ansvar för friheten, vilket är och måste vara vår etiska och estetiska vägvisare.
This House has an irrevocable commitment to freedom that is, and must be, our ethical and aesthetic guiding light.
SwedishMellanösternkvartetten måste vidta åtgärder i rätt riktning, med den nya amerikanska administrationen som vägvisare.
The Middle East Quartet needs to make a move in the right direction, with the new US administration showing the way.
SwedishJag önskar bara att juryn i framtiden skall ägna större uppmärksamhet åt vad man skulle kunna kalla de här städernas roll som vägvisare.
I would simply ask that in future the jury should pay more attention to what might be called the beacon effect of these cities.
SwedishDen socialpolitiska agendan är unionens vägvisare i sociala frågor och sysselsättningsfrågor, som en del av den allmänna Lissabonstrategin.
The Agenda for Social Policy constitutes the Union’s itinerary in the social and employment field as part of the general Lisbon Strategy.
SwedishMen man upprättar även - det anser jag vara minst lika viktigt - en viktig vägvisare, och här vill jag entydigt ansluta mig till Brok.
However, we will also - and I think this is at least as important - be setting the course for an important development, and I am with Mr Brok every step of the way on this point.
SwedishIcke desto mindre har jag alltid ansett att WTO är det bästa forumet på lång sikt för detta arbete, för vilket MAI redan har tillhandahållit värdefulla vägvisare.
Nevertheless, I have always taken the view that the WTO is the best long-term home for this work, for which the MAI has already provided valuable signposts.
SwedishJag välkomnar dagens debatt om utvidgningen som kan bli en tydlig vägvisare i förberedelserna inför Europeiska rådets möte i Sevilla.
Mr President, honourable Members, I welcome today's debate on enlargement as an opportunity to send out a clear message in the run up to the European Council in Seville.
SwedishFör det tredje fungerar lägsta vägledande nivåer som en skälig vägvisare i Förenade kungariket för personlig konsumtion och hjälper myndigheterna i Förenade kungariket att bekämpa bedrägeri.
The E. P. L. P believes that although a single market for products purchased by individuals is essential, other issues affect decisions over excise duty charges.
SwedishSamtidigt skulle jag förstås föredra att alla medlemsstater accepterade stadgan om de grundläggande rättigheterna eftersom jag anser att den är en grundläggande vägvisare för all EU-politik.
Having said this, I would, of course, prefer all Member States to accept the Charter of Fundamental Rights because I believe this Charter is a basic compass for all European Union policies.