Svensk-tysk oversættelse af "i världens"

SV

"i världens" tysk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "i världens" i kontekst.

Lignende oversættelser "i världens" på tysk

i præposition
i varje fall adverbium
German
i varje fall
i alla fall adverbium
i alla fall
i vilket fall adverbium
i bästa fall adverbium
i dessa trakter
i så fall adverbium
i synnerhet adverbium
German
i mitten adverbium
i någon mån adverbium
i sänder adverbium
i början adverbium
German
i övrigt adverbium
German
i onödan adverbium

Eksempelsætninger "i världens" på tysk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishMen för riktiga förändringar behöver vi kvinnlig energi, i världens ledning.
Aber für echte Veränderungen brauchen wir weibliche Energie in der Führung der Welt.
SwedishDetta har regeringen nu ödelagt, och det i ett av världens fattigaste länder!
Das hat die Regierung jetzt zerstört, und das in einem der ärmsten Länder!
SwedishDet var det fortsatta ödeläggande kriget i Kongo, och världens likgiltighet.
Es war der andauernde zerstörerische Krieg im Kongo und die Gleichgültigkeit in der Welt.
SwedishEU är världens i särklass största tillhandahållare av handelsrelaterat stöd.
Die EU ist mit Abstand führend bei der handelsbezogenen Hilfe weltweit.
SwedishJa, vi vill ha demokrati och mänskliga rättigheter i alla världens länder.
Ja, wir wollen Demokratie und Menschenrechte in allen Ländern der Welt.
SwedishI över 70 av världens länder ligger medelinkomsten i dag lägre än för 20 år sedan.
In über 70 Ländern der Erde liegt das Durchschnittseinkommen heute unter dem von vor 20 Jahren.
SwedishEU går i spetsen för världens länder när det gäller försvaret av de mänskliga rättigheterna.
Die EU ist weltweit die Vorkämpferin für den Schutz der Menschenrechte.
SwedishVi i Europa kommer att hamna i världens blickfält med slaktåtgärder och destruktion.
Wir in Europa kommen damit in die Bilder in der Welt mit Abschlachtaktionen und mit Vernichtungen.
SwedishÖstersjön som snart nästan utgör ett innanhav i EU är världens mest förorenade hav.
Die Ostsee, die bald ein Binnenmeer der EU sein wird, ist das am meisten verschmutzte Meer der Welt.
SwedishBeijing är huvudstad i en av världens mest hårdföra diktaturer.
Peking ist die Hauptstadt einer der unbarmherzigsten Diktaturen der Welt.
SwedishVi måste också sträva efter fred och utveckling i världens krisområden.
Auch Frieden und Entwicklung in den Krisengebieten der Welt ist etwas, das wir anstreben müssen.
SwedishFörra året producerades tre fjärdedelar av världens opium i Afghanistan.
Im vergangenen Jahr wurden drei Viertel des weltweiten Opiumaufkommens in Afghanistan produziert.
SwedishEtiopien stod en gång i centrum för världens uppmärksamhet av flera olika skäl.
Damals stand Äthiopien aus einer Reihe von Gründen im Mittelpunkt des Interesses der Weltöffentlichkeit.
SwedishDet är bara så vi kan upprätthålla vår trovärdighet i världens ögon.
Nur so können wir auch unsere Glaubwürdigkeit in der Welt bewahren.
SwedishVi kan använda oss av sakkunskapen hos de olika nationerna i världens olika regioner.
Wir können auf die Expertise der verschiedenen Länder in verschiedenen Regionen der Welt zurückgreifen.
SwedishNågonting sådant har aldrig tidigare skett i Europas eller världens historia.
Das ist ein Vorgang, den es in der europäischen Geschichte und in der Weltgeschichte noch nicht gegeben hat.
SwedishVad gäller deras förtroende i världens ögon skulle det förmodligen vara förverkat för lång tid framöver.
Ihre Glaubwürdigkeit in der Welt würde sicher langfristig Schaden nehmen.
SwedishI närheten finns världens största demokrati, Indien.
In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich Indien, die größte Demokratie der Welt.
SwedishVarje år den 8 mars lyfter vi fram detta i världens rampljus.
Alljährlich am 8. März rücken wir dieses ins Rampenlicht der Welt.
Swedish65 av invånarna i världens by hade i något skede av sitt liv fått åtminstone lite utbildning.
65 der Einwohner dieses Weltdorfes hätten wenigstens in einer Phase ihres Lebens eine Schule besucht.