tjekkisk-engelsk oversættelse af "žalostný"

CS

"žalostný" engelsk oversættelse

CS žalostný
volume_up
{adjektiv maskulin}

žalostný (også: bídný, chabý, chatrný, chudí)
volume_up
poor {adj.}
Politický výkon Evropy byl prostě žalostný.
Europe's political performance was simply poor.
Vzhledem k velkému počtu lidí, kteří nás sledovali, jsme na veřejnost udělali skutečně velmi žalostný dojem.
In view of the large number of people who were watching, we have really given an extremely poor public impression.
(DE) Pane předsedající, pane místopředsedo, naše plenární zasedání jsou veřejná, a vytváříme tak o sobě velmi žalostný dojem.
(DE) Mr President, Mr Vice-President, our plenary sessions are public and this gives a very poor impression.
žalostný (også: dojemný, patetický, smutný, ubohý)
Ale nelze se spoléhat, že ten váš žalostný občasně fungující pramínek proudu z větrných elektráren bude zásobovat evropský průmysl.
In the meantime, the pathetic trickle of intermittent electricity from wind farms cannot be relied upon to power Europe's industries.
Pane Lambsdorffe, myšlenka, že kandidáti na přistoupení budou mít více komisařů než zakládající členové, je naprosto žalostný argument.
Mr Lambsdorff, the idea that the accession candidates will have more commissioners than the founding members is a quite pathetic argument.
žalostný (også: soucitný)
žalostný (også: politováníhodný)
Obě jeho zprávy mají žalostný standard, a jako právník se zcela zesměšnil.
Both his reports are of a lamentable standard, and cast him into ridicule as a lawyer.
Skutečností je, že lidská práva jsou v Rusku neustále pod tlakem a stav demokracie je žalostný.
The reality is that human rights in Russia are constantly under pressure and the state of democracy there is lamentable.
žalostný (også: melancholický, smutný, zarmoucený)
žalostný (også: mizerný, ohavný)
Volby mají žalostný a nespravedlivý průběh.
Elections take place in a deplorable and unfair manner.
žalostný (også: truchlivý)
žalostný (også: politováníhodný)
žalostný
žalostný
volume_up
rueful {adj.}
žalostný (også: hazadrní, hrozný, riskantní)

Eksempelsætninger "žalostný" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechPřestože některé státy v USA začaly problém změny klimatu řešit, federální vláda prokazuje žalostný nedostatek vůdcovských schopností.
Although individual states in the US have begun to tackle climate change, there is a woeful lack of leadership from the Federal Government.