tjekkisk-engelsk oversættelse af "energie"

CS

"energie" engelsk oversættelse

EN

"energies" tjekkisk oversættelse

CS

CS energie
volume_up
{feminin}

energie (også: ráznost, síla)
volume_up
energy {substantiv}
Díky využívání geotermální energie lze v novém sídle snížit náklady za energie.
The use of geothermal energy can reduce the energy costs of the new premises.
Energetické úspory a energetická účinnost představují účinný zdroj výroby energie.
Energy saving and energy efficiency effectively represent a source of energy production.
Šetření energie je nejlevnějším způsobem výroby energie, proto to využijme.
Energy saving is the cheapest way of producing energy, so let us use it.
energie (også: moc, mocnost, pravomoc, síla)
volume_up
power {substantiv}
V poli ENERGIE klepněte na položky energie, které se mají ve hře objevit.
Under POWER ITEMS, tap the power items you want to appear in the game.
Nesouhlasím však s názorem, že jaderná energie je čistý zdroj energie.
However, I do not support the view that nuclear power is a clean energy source.
Pane předsedající, jaderná energie se odlišuje od jiných zdrojů energie.
Mr President, nuclear power differs from other energy sources.
energie (også: elán, zdrhovadlo, zip, šmrnc)
volume_up
zip {substantiv}
Bez ohledu na to, zda používáte systém Windows Vista nebo Windows 7, můžete vyzkoušet tyto tipy, které vašemu počítači dodají ještě více energie.
Whether you're running Windows Vista or Windows 7, try these tips to give your PC a little extra zip.
energie (også: vitalita, výdrž)
volume_up
stamina {substantiv}
energie (også: elán, ryšavá barva, zrzek, zázvor)
volume_up
ginger {substantiv}

Eksempelsætninger "energie" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechŘíká se, že to přináší významné úspory díky nižší spotřebě elektrické energie.
It is said that this brings considerable savings in electricity consumption.
CzechKdyž klepněte na ikonu baterie, měřič baterie zobrazí množství zbývající energie.
When you click the battery icon, the battery meter indicates how much charge remains.
CzechTvrdíme v ní, že by tato energie jednoduše měla splňovat přísné bezpečnostní podmínky.
We say there that it should simply be accompanied by stringent safety conditions.
CzechZaprvé, oobnovitelné zdroje energie, na nichž již pracujeme díky příslušné směrnici.
Firstly, renewables, which is something we have in place with the directive.
CzechDlouhodobě to znamená diversifikovat naše zdroje, dodavatele a trasy dodávek energie.
In the long term, it means diversifying our sources, suppliers and routes of supply.
CzechDomnívám se, že bychom se neměli obnovitelnými zdroji energie zabývat izolovaně.
I believe that we should not deal with renewable sources in isolation.
CzechEnergie, se kterou jste dnes pronesl Váš projev, mě velmi povzbudila.
I was very encouraged by the enthusiasm with which you made your speech tonight.
CzechV tomto případě se jedná o hospodárnost používané elektrické energie.
In this case, the question is related to the electricity used and its efficiency.
CzechV konečném zhodnocení je nejbezpečnější volbou strategie opuštění jaderné energie.
In the final analysis, the safest option is the nuclear exit strategy.
CzechPrvní záležitostí je jaderná energie: pouze tento termín, pouhé zmínění této otázky nás děsí.
The first is nuclear: just the word, merely broaching the subject, frightens us.
CzechDomnívám se, že potřebujeme scénář odstoupení od jaderné energie pokrývající celou Evropu.
I believe that we need a nuclear exit scenario covering the whole of Europe.
CzechZpráva pana Thomsena bude mít obrovský vliv na naše návrhy o obnovitelných zdrojích energie.
The Thomsen report will have a huge influence on our proposals on renewables.
CzechTo však musí být pouze první krok na cestě k celoevropskému opuštění jaderné energie.
However this can only be the first step on the way to a Europe-wide nuclear exit scenario.
CzechZdá se, že větrná a sluneční energie jsou penalizovány v porovnání s biomasou.
It seems that wind and solar are penalised in relation to biomass.
CzechProjektu a aktivitám liberální Evropy přece jen také dochází energie, a to výrazně.
Yet liberal Europe's project and activities have also run out of steam, and spectacularly so.
CzechČím je obrazovka světlejší, tím více energie bude váš počítač využívat.
Що яскравішим є екран, то більше заряду акумулятора витрачає комп’ютер.
CzechČástečně asi proto, že obnovitelným zdrojům energie není věnována dostatečná pozornost.
Well, partly because it is not sufficient to focus on the renewables.
CzechV Kalifornii je využívání sluneční a větrné energie či bioenergie důležitou záležitostí.
In California, tapping solar, wind and bioenergy is serious business.
CzechJaké zdroje jsou dostupné pro podporu dalšího rozvoje tepelné energie získávané ze slunce?
What sources are available to support the further evolution of solar thermal electricity?
CzechMůžete se podívat, kolik energie zbývá v baterii, nebo vybrat ze seznamu schéma napájení.
Перегляд рівня заряду акумулятора або вибір плану живлення зі списку.