tjekkisk-engelsk oversættelse af "nahromadit"

CS

"nahromadit" engelsk oversættelse

CS

nahromadit [nahromadím] {verbum}

volume_up
A možná kdybychom žili 200 let, mohli bychom nahromadit dostatek dovedností a vědomostí pro řešení některých problémů.
And so maybe if we lived 200 years, we could accumulate enough skills and knowledge to solve some problems.
To ohrožuje vztahy mezi lidmi, práci a zdraví a tito lidé mohou za velmi krátkou dobu nahromadit tisíce EUR dluhu.
It jeopardises people's relationships, work and health and, in no time at all, they can accumulate thousands of euros in debt.
nahromadit (også: kupit, nakupit, navrstvit)
nahromadit (også: namačkat)

Eksempelsætninger "nahromadit" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechTakové množství odpadu se nemůže nahromadit za pár dní, trvá to podstatně déle.
This amount of rubbish does not appear within a couple of days; it takes considerably more time.
CzechOtevřete-li více než jeden program nebo soubor zároveň, mohou se otevřená okna brzy nahromadit na ploše.
If you open more than one program or file at a time, you can quickly start piling up open windows on your desktop.
CzechJe naprosto mimo možnosti současné technologie vůbec nahromadit vodík z intergalaktického prostoru, vytvořit z něj ostatní prvky, a tak dál.
Now, it's way beyond present technology to even gather the hydrogen from intergalactic space and form it into other elements and so on.
CzechV souvislosti s hospodářskou krizí je burzovní hazard na pozadí zemědělské výroby a lidského hladovění způsobem, jak nadměrně nahromadit kapitál a udržet jeho ziskovost.
Within the context of the economic crisis, stock exchange gambling on the back of farm production and human hunger is the way to over-concentrate capital and maintain its profitability.