tjekkisk-engelsk oversættelse af "nezdar"

CS

"nezdar" engelsk oversættelse

EN

CS nezdar
volume_up
{maskulin}

volume_up
failure {substantiv}
Nezdar kola z Dohá by asi nikdy nebyl tak drahý jako právě teď.
The failure of the Doha Round will probably never be more costly than it is right now.
Zaprvé, v rozpočtu roku 2008 nepřijímáme nezdar ve využití fondů soudržnosti.
Firstly, in the 2008 budget, we do not accept the failure to use the cohesion funds.
Pakt o stabilitě a růstu nefunguje; už od samého počátku to byl nezdar.
The Stability and Growth Pact has not worked; even from the very beginning it was a failure.

Eksempelsætninger "nezdar" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechSprávně byly určeny skutečné problémy a je třeba jim věnovat pozornost, neboť nezdar v praxi může zahubit myšlenku, která je v jiných ohledech dobrá.
The practical difficulties have been correctly identified and need attention, because bad practice may end up nullifying an idea that is sound in other respects.
CzechTakže B.C. v Barceloně a B-cycle a Boris Bikes v Londýně – nikdo z nich nemusel zopakovat nezdar verze 1.0 a velmi drahý proces učení, který proběhl v Paříži.
And so B.C. in Barcelona and B-cycle and Boris Bikes in London -- no one has had to repeat the version 1,:,0 screw-ups and expensive learning exercises that happened in Paris.