tjekkisk-engelsk oversættelse af "udávat směr"

CS

"udávat směr" engelsk oversættelse

volume_up
udávat směr {vb.}

CS udávat směr
volume_up
{verbum}

udávat směr

Lignende oversættelser "udávat směr" på engelsk

udávat verbum
směr substantiv

Eksempelsætninger "udávat směr" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechDůležité je, že by měla udávat směr evropské energetické strategii na příštích deset let.
It is important that it should pilot a European energy strategy for the next 10 years.
CzechEvropská unie musí v této oblasti udávat směr a spolupracovat s Amerikou, a vést konzultace s příslušným odvětvím.
The European Union must give a lead here and work on this whole issue with America, in consultation with the industry.
CzechTato zpráva pomáhá udávat směr společným činnostem při sběru údajů v této oblasti, analyzovat výsledky a navrhnout řešení.
This report contributes to orienting joint data collection activities in this area, analysing results and proposing solutions.
CzechNavrhujeme tedy, aby byl uplatňován soubor společných zásad a postupů, který bude udávat směr stávajících průmyslových politik.
We therefore propose that a set of common principles and practices be applied, giving direction to existing industrial initiatives.
CzechCo musíme udělat nyní, je ujistit, že setrváme na místě a zachováváme klid, a snažit se udávat lidem směr, což jim dává nejvíce naděje.
What we need to do now is to make sure that we retain a calm presence and try to steer the course for people which gives them the most hope.
CzechToto usnesení pomáhá udávat směr společným činnostem při sběru údajů v této oblasti, analyzovat výsledky a navrhnout řešení.
This document contributes to orienting joint data collection activities in this area, analysing their results and proposing their respective solutions.