tjekkisk-engelsk oversættelse af "udělat něco"

CS

"udělat něco" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "udělat něco" i kontekst.

Lignende oversættelser "udělat něco" på engelsk

udělat verbum
něco pronomen

Eksempelsætninger "udělat něco" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechMyslím, že všichni stejně hluboce a vážně souhlasíme, že je s tím třeba něco udělat.
I think we all share the same profound, serious and urgent need to do something.
CzechS tímto stavem by se mohlo něco udělat nebo by zvonek mohl zvonit o něco dřív.
Perhaps something could be done about this, or the bell could be rung a bit earlier.
CzechMusíme také něco udělat se způsobem, jakým evropský zatýkací rozkaz funguje.
We also have to do something about the way the European Arrest Warrant system operates.
CzechShodneme se, že pro města musíme něco udělat a zavést nejlepší postup.
We are agreed that we have to do something for cities and establish best practice.
CzechMyslím, že musíme něco udělat s částí medicínské kultury, která se musí změnit.
I think we have to do something about a piece of the culture of medicine that has to change.
CzechStále hovoříme o sdílené odpovědnosti rodičů a nyní máme příležitost pro ni něco udělat.
We keep on talking about shared responsibilities and now we can do something about it.
CzechSama jsem se snažila něco udělat prostřednictvím programu Bezpečnější internet.
I myself have tried, with the Safer Internet Programme, to do something else in this respect.
CzechTento argument jsme slyšeli už i od jiných kolegů, a tak s tím musíme něco udělat.
We have had this argument already from other colleagues, so we need to do something about it.
CzechAle přirozeně, že nemůžete něco takového udělat bez malého průzkumu trhu.
But, naturally, you can't do this kind of thing without a little bit of market research.
CzechKromě toho, že nás děsí možnost, že bychom něco mohli udělat špatně.
Except that then we freak out at the possibility that we've gotten something wrong.
CzechChtěl bych ještě jednou zdůraznit, že jsou možnosti, jak udělat něco hmatatelného.
I would like, once again, to emphasise that there are opportunities to do something tangible.
CzechAle jen jedenkrát můžete udělat něco takového a pak nebýt zcela úspěšný.
But only once can you do a thing like this and then not achieve it fully.
CzechChceme-li tedy skutečně něco udělat, mám nakonec dva konkrétní návrhy.
Finally, if we really want to do something, I have two concrete proposals.
CzechMůžete pálit raketové palivo anebo udělat něco opravdu úžasného.
You can burn rocket fuel to get there, or you can do something really incredible.
CzechS tím musíte něco udělat; je třeba zajistit koordinaci a tedy i pomoc.
You must do something about this; coordination and hence assistance need to be assured.
CzechMěli jsme nádherný život a rozhodli jsme se udělat něco neobvyklého.
We had had a wonderful life there, and we decided to do something unusual.
CzechParlament je jistě podpoří, ale vy byste pro to mohli také něco udělat.
Parliament will certainly support them but perhaps you can also get something out of this.
CzechKrize bude možná tak závažná, že budeme muset udělat něco dalšího.
Maybe the crisis will be so serious that we will need to do something else.
CzechNeměli bychom vylučovat vůbec nic tam, kde je třeba něco udělat.
We should not rule anything out at all in respect of where something is to be done.
CzechJe potřeba něco udělat.
This has a great deal to do with the prosperity gap, and something needs to be done.
Andre ord i vores ordbog
Czech
  • udělat něco

Mere i den dansk-engelske ordbog.