tjekkisk-engelsk oversættelse af "udržování míru"

CS

"udržování míru" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "udržování míru" i kontekst.

Lignende oversættelser "udržování míru" på engelsk

udržování substantiv
míra substantiv

Eksempelsætninger "udržování míru" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechUnie musí postupně začít hrát klíčovou roli v udržování světového míru.
The EU must increasingly come to be the principal driver in building world peace.
CzechNeznamená to, že Irsko není připraveno hrát svou úlohu, především při udržování míru.
That does not mean that Ireland is not prepared to play its part, especially in peacekeeping roles.
CzechDvě třetiny byly jednotky zodpovědné za udržování míru, ruské mírové jednotky, zbytek byli Gruzínci.
Two-thirds were responsible for keeping the peace, the Russian peacekeepers, and the rest were Georgians.
CzechNetýká se to vojenské pomoci, ale udržování míru ano.
It excludes military aid but it does not exclude peacekeeping.
CzechToho je dnes zapotřebí v Kosovu k udržování míru.
That is what is needed in Kosovo today to keep the peace.
CzechMimořádné obavy byly vyjádřeny, pokud se týká situace v Severním Kivu a udržování míru v kraji Ituri.
Particular concern has been expressed about the situation in North Kivu and about peacekeeping in the Ituri region.
CzechMise MONUC musí zajišťovat udržování míru v konkrétním schváleném rámci a nikoli vnucovat mír všem stranám za pomoci vojenských prostředků.
MONUC must ensure peacekeeping in a specific approved framework and not impose peace on all the parties using military means.
CzechNejdůležitějšími aspekty jsou: udržování míru a bezpečnosti v regionu, dodržování lidských práv a rozvoj demokracie.
The following are the most important aspects: peacekeeping and security in the region, as well as respect for human rights and the development of democracy.
CzechUdržování míru je jedna z nejušlechtilejších profesí a je tragédií, pokud příslušník mírových sil ztratí život při ochraňování životů druhých.
Peacekeeping is one of the noblest professions and it is tragic when a peacekeeper loses his or her life whilst protecting the lives of others.

Andre ord i vores ordbog

Czech
  • udržování míru

Derudover tilbyder bab.la en dansk-tysk ordbog for flere oversættelser.