tjekkisk-engelsk oversættelse af "uspíšit"

CS

"uspíšit" engelsk oversættelse

CS

uspíšit {verbum}

volume_up
Velice vítáme plán uspíšit parlamentní volby.
We very much welcome the plan to bring the parliamentary elections forward.
Současně je nutno uspíšit samotný mírový proces.
In parallel, the peace process itself must be driven forward rapidly.
Musíme uspíšit jeho vývoj a je třeba, aby ho financovala Komise.
We must push forward with the development of this interface and it must be financed by the Commission.
uspíšit (også: urychlit)
Chtěl bych posun k těmto pokynům uspíšit, a proto objasním svoji představu o tom jak dále postupovat.
In order to expedite moves towards this road map, I would like to expound my idea on how to now move forward.
Ne, je třeba reformy uspíšit, jak v Chorvatsku, tak samozřejmě v dalších státech.
No, the reforms must be expedited, both in Croatia and, of course, in the other countries.

Eksempelsætninger "uspíšit" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechNe, je třeba reformy uspíšit, jak v Chorvatsku, tak samozřejmě v dalších státech.
No, the reforms must be expedited, both in Croatia and, of course, in the other countries.
CzechJe nezbytně nutné uspíšit demokratické reformy a politickou pluralitu.
It is crucial to speed up the democratic reforms and political pluralism.
Czech. - (PL) Pane předsedající, je naší povinností uspíšit vstup Bosny a Hercegoviny do Evropské unie.
Mr President, it is our duty to speed up Bosnia and Herzegovina's accession to the European Union.
CzechTuto činnost je nutno uspíšit.
CzechBohužel charakteristickým rysem této zprávy je její viditelné přání uspíšit postoje Evropského parlamentu v otázkách týkajících se lesnické politiky obecně.
Unfortunately, the salient feature of this report is its manifest desire to advance the positions of the European Parliament on matters concerning forestry policy in general.