tjekkisk-engelsk oversættelse af "uspěl"

CS

"uspěl" engelsk oversættelse

CS uspěl
volume_up
{verbum}

uspěl
volume_up
succeeded {kort til.}
Ale záměry pana Jørgensena byly dobré a v mnoha oblastech uspěl.
Mr Jørgensen, however, has had good intentions and he has succeeded in many areas.
Chápu, že máte zájem na postupu zvednuté ruky, takže jste uspěl!
I understand that you have an interest in promoting 'catch-the-eye', so you have succeeded!
Myslím, že uspěl, když upozornil na význam bioplynu jako udržitelné energie budoucnosti.
I think he has succeeded in pointing out the significance of biogas for a sustainable energy future mix.

Eksempelsætninger "uspěl" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechZjistili jsme, že počítač v 75 procentech případů uspěl a odhadl symbol správně.
What we found was that the computer was successful in 75 percent of the cases in predicting the correct symbol.
CzechPane Barroso, přeji vám, abyste uspěl s plánem na spravedlivější zdanění, které by nám mělo pomoci dostat se z krize.
Mr Barroso, I wish you luck with your plan for fairer taxation as a way out of the crisis.
CzechPane předsedající, touto otázkou vysokých cen elektřiny v Irsku se zabýval náš kolega, bývalý poslanec této sněmovny, pan Simon Conveney, a doufáme, že uspěl.
Mr President, that issue of high electricity prices in Ireland has been tackled by a colleague of ours, formerly of this Chamber, Simon Coveney, and we hope that he is successful in it.