tjekkisk-engelsk oversættelse af "utéci"

CS

"utéci" engelsk oversættelse

CS

utéci {verbum}

volume_up
Více než jeden milion lidí bylo nuceno utéci do zahraničí nebo do jiné části své země.
More than 1 million people have been forced to flee, either inside their own country or across the borders.
Přesto nejsme schopni diskutovat o spojnicích mezi Itálií a Libyí a o uzavření Evropy migrantům, v důsledku čehož museli tito političtí uprchlíci utéci jinam.
Yet, we are not prepared to discuss the links between Italy and Libya and the closing of Europe to migrants, as a result of which political refugees have had to flee to other places.
Tisíce lidí muselo utéci ze svých domovů v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rakousku, Polsku, Itálii a Spojeném království a mnoho podniků muselo ukončit provoz.
Thousands of people have had to flee their homes in the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Austria, Poland, Italy and the United Kingdom, and numerous factories have had to cease operation.
Východní dimenze se stala skutečností, nemůžeme od ní utéci, a proto musíme jednat.
We cannot run away from it, and we must therefore act.
Jak se tomu chceme vyhnout, kam se utéci?
So we run away from it, and where do we run?
Evropa se před ním snaží utéci a Turecko, kandidátská země, všechno blokuje.
Europe is running away from it in every direction and Turkey, our accession candidate, blocks everything.
Východní dimenze se stala skutečností, nemůžeme od ní utéci, a proto musíme jednat.
We cannot run away from it, and we must therefore act.
Jak se tomu chceme vyhnout, kam se utéci?
So we run away from it, and where do we run?
utéci (også: utíkat)

Eksempelsætninger "utéci" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechJe to separatismus, pokud jsem neoprávněně uvězněn a pokouším se utéci?
Is it separatism if I am wrongfully imprisoned and I try to escape?
CzechEvropa se před ním snaží utéci a Turecko, kandidátská země, všechno blokuje.
Europe is running away from it in every direction and Turkey, our accession candidate, blocks everything.
CzechTakto ještě můžeme utéci z pasti Evropy a k tomu bychom měli upřít své snahy.
This way, we can still escape the Europe trap, and this is something that we should put all our efforts into doing.
CzechPřed touto skutečností nemohou utéci.
CzechJsem uvězněn v lavině a nemohu utéci před skutečností.
CzechPodařilo se mu utéci, jen aby o pár let později zemřel kulkou do zátylku vystřelenou na rozkaz sovětských řezníků.
He managed to escape, only to die several years later from a bullet in the back of the head, dispatched on the orders of Soviet butchers.
CzechPozději jsme navíc zjistili, jak byly v zemi, ze které bylo možno utéci, svévolně zahajovány procesy s disidenty, s kritiky.
Later we then noticed how proceedings were arbitrarily initiated against dissidents, against critics in the country from which they were able to escape.
CzechZ tohoto důvodu je naše skupina také přesvědčena že, dokonce i během této choulostivé fáze ratifikace, žádný orgán nemůže utéci před skutečností naprosto změněného rámce.
For this reason, my group also believes that, even during the delicate phase of ratification, no institution can escape the fact that the framework has completely changed.