tjekkisk-engelsk oversættelse af "utrpět"

CS

"utrpět" engelsk oversættelse

CS utrpět
volume_up
{verbum}

utrpět (også: prodělat, strpět, trápit se)
Byla by velká škoda, kdyby měl tento dokument kvůli zmíněnému problému utrpět.
It would be a great shame if this document had to suffer from this problem.
Následkem toho může zdraví tamních obyvatel jen utrpět.
The health of the local inhabitants can only suffer as a result.
Takovéto chápání dobrovolnické činnosti znamená i to, že dobrovolník, který je často také sponzorem, nesmí utrpět žádnou hmotnou škodu, když pomáhá jiným a nabízí jim dary.
Such understanding of voluntary activity also means that the volunteer, who is often also a benefactor, must not suffer any material penalty when helping others and offering them gifts.

Eksempelsætninger "utrpět" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechTyto země mohou utrpět ztrátu i v důsledku omezení politiky soudržnosti.
These countries may also lose out as a result of restrictions placed on cohesion policy.
CzechPři instalaci karty do připojeného počítače byste mohli utrpět úraz elektrickým proudem nebo poškodit kartu i počítač.
Installing a card in a computer that's plugged in could shock you or damage the card and computer.
CzechMusíme pomoci také našim výrobcům léků, přesto se, jak se domnívám, všichni shodneme, že tím nesmí utrpět ti, kdo jsou závislí na přístupu k levným lékům.
We must also help our manufacturers when it comes to medicines, but I think that we will all agree that this must not be to the detriment of those who are dependent on access to cheap medicines.