tjekkisk-engelsk oversættelse af "výhoda"

CS

"výhoda" engelsk oversættelse

CS výhoda
volume_up
{feminin}

výhoda (også: blaho, dobrodiní, dávka, odškodné)
volume_up
benefit {substantiv}
První výhoda soucitu je, že vytváří vysoce efektivní obchodní vůdce.
The first benefit of compassion is that it creates highly effective business leaders.
Nepřál bych si, aby tato výhoda pro malé a střední podniky ovlivnila nákupní ceny.
I would not like to see this benefit for SMEs have an impact on purchase prices.
Takže ponecháním této doložky ve smlouvě nevznikne žádná nová výhoda.
Thus, maintaining it in the FTA does not accrue any new benefit.
výhoda (også: prospěch, přednost)
volume_up
advantage {substantiv}
Zde musí být oboustranná výhoda; neměla by být vždy jednostranná.
There must be a reciprocal advantage; it should not always be one-sided.
Evropská konkurenční výhoda by měla být založena na znalostech a inovacích.
Europe's competitive advantage should be based on knowledge and innovation.
Ve finanční regulaci nebude existovat žádná výhoda vyplývající z včasného jednání.
There will be no first-mover advantage in financial regulation.
volume_up
asset {substantiv}
Mnohojazyčnost: výhoda pro Evropu i společný závazek (krátké přednesení)
Multilingualism: an asset for Europe and a shared commitment (short presentation)
Mnohojazyčnost: výhoda pro Evropu i společný závazek (
Multilingualism: an asset for Europe and a shared commitment (
Rozsáhlá průmyslová aktiva Evropy musejí být přeorientována tak, aby byla využita výhoda vyplývající z včasného jednání.
Europe's huge industrial assets need to be re-directed to seizing the first-mover advantage in tomorrow's markets.
výhoda (også: cena, hodnota, zásluha)
volume_up
merit {substantiv}
volume_up
convenience {substantiv}
výhoda
volume_up
vantage {substantiv}
výhoda (også: přijemnost, půvab, vybavení)
volume_up
amenity {substantiv}
výhoda (også: světlá stránka)
volume_up
saving grace {substantiv}
výhoda (også: převaha)
volume_up
whip hand {substantiv}

Eksempelsætninger "výhoda" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechTakže výhoda toho, že jsme propojeni, je také v tom, že můžeme sdílet nezdary i úspěchy.
So the opportunity when we're connected is also to share failures and successes.
CzechDalší výhoda: některé funkce - například fotokopírování - nevyžadují připojení k počítači.
Another bonus: Some features—photocopying, for example—don't require a connection to a computer.