tjekkisk-engelsk oversættelse af "v čem"

CS

"v čem" engelsk oversættelse

EN

CS v čem
volume_up
{pronomen}

v čem
volume_up
wherein {pron.}
Wherein lies the problem?

Lignende oversættelser "v čem" på engelsk

v præposition
čem pronomen
English

Eksempelsætninger "v čem" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechDovolte, abychom použili to, na čem se v současnosti pracuje a co se připravuje.
Let us use what is already being done at the moment and what is in preparation.
CzechNyní je zřejmé, v čem úloha Komise a jejího předsedy v konečném důsledku spočívá.
It is now clear what, in the end, the role of the Commission and its President is.
CzechUpřímně řečeno, to, v čem jste se angažovali, není nic lepšího než obrovský podvod.
Frankly, what you have been engaged upon is nothing better than a giant deceit.
CzechRozuměl jsem dobře, o čem v této věci hlasuji, a zřetelně jsem hlasoval proti.
I did understand what I was voting for on this issue, and I clearly voted against.
CzechNa čem Komise v tuto chvíli pracuje a jakou má představu o řešení tohoto problému?
What work is the Commission currently doing and how does it view this issue?
CzechVysvětlila jsem vám velmi jasně, pane Cohn-Bendite, v čem přesně spočívá můj mandát.
I have been very clear with you, Mr Cohn-Bendit, about exactly what my mandate is.
Czech(PT) Paní předsedající, pane Bloome, víte, v čem spočívá problém Spojeného království?
(PT) Madam President, Mr Bloom, do you know what the United Kingdom's problem is?
CzechTo je přesně to, v čem je jasně zjevná přidaná hodnota evropské integrace.
This is precisely where the added value of European integration is clearly evident.
CzechJe to rozdávání našeho života, v čem nacházíme smysl, v čem nacházíme význam.
It is in giving our lives away that we find meaning, we find significance.
CzechV čem je tedy problém, proč se to děje a co můžeme udělat pro nápravu?
So what's the problem, why has this chasm opened up, and what can we do to fix it?
CzechMožná to není politicky korektní myšlení, ale musíme se ptát, v čem spočívají hodnoty.
This may not be politically correct thinking, but we have to ask where the values lie.
CzechOstatní členské státy Evropské unie by však měly být v tom, na čem se dohodnou, opatrné.
But the other Member States of the European Union should be wary of what they agree.
CzechKomise musí jasně vymezit, v čem spočívá institucionální a osobní odpovědnost.
The Comission must clearly indicate where institutional and personal responsibility rests.
CzechKonžská republika je vynikajícím příkladem toho, v čem rozvojový potenciál spočívá.
Congo is a prime example of where great a development potential lies.
CzechPodívejte se, v čem vyniká tato bezplatná e-mailová služba od společnosti Microsoft.
Check out what's so great about the free email service from Microsoft.
Czech(FR) Paní předsedající, paní komisařko, v čem se hovězí evropské liší od dováženého?
(FR) Madam President, Commissioner, what makes European beef different from imported beef?
CzechJe toho tolik, co máme společného, ale také tolik, co společného nemáme, v čem jsme jiní.
There's much we have in common, but there's a whole lot that we do not have in common.
CzechČili jakákoliv vize úspěchu musí přiznat, o co přichází, v čem je ta ztráta.
So any vision of success has to admit what it's losing out on, where the element of loss is.
CzechJe to něco, o čem zpravidla v souvislosti se změnou klimatu nehovoříme.
This is usually not something we discuss when we talk about the climate.
CzechBohužel ne všechny státy jsou však ochotny uznat, v čem spočívá svrchovanost.
It is just a pity that not all Member States are prepared to recognise where sovereignty lies.