tjekkisk-engelsk oversættelse af "v zákulisí"

CS

"v zákulisí" engelsk oversættelse

CS v zákulisí
volume_up
{adverbium}

v zákulisí (også: zákulisní)
Ve skutečnosti nechtějí ani vědět o tom, co se děje v zákulisí.
In fact they do not even want to know about what is going on behind the scenes.
Politický vývoj v zákulisí to však nedovolil.
Political developments behind the scenes, however, have not permitted this.
Přesně o tom se vedou diskuse v zákulisí jednání s Mercosurem.
That is precisely the issue being discussed behind the scenes at the negotiations with Mercosur.

Lignende oversættelser "v zákulisí" på engelsk

v præposition
zákulisí substantiv

Eksempelsætninger "v zákulisí" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

CzechTakže, zatímco tu dnes povídáme, můžete tuto tiskárnu vidět, zde v zákulisí.
So while we've been talking today, you can actually see the printer back here in the back stage.
CzechVím, že tu jste, v zákulisí mi řekli, že je plné hlediště...
I know you're out there, they told me backstage, it's a full house and such.
CzechJak můžeme souhlasit s dohodou, která se projednává v zákulisí.
How can we agree to an agreement that is being negotiated in backrooms?
CzechNěmecký ministr hospodářství na druhé straně hrozí, že jeho země nedovolí, aby Komise EU diktovala v zákulisí v Bruselu rozhodnutí.
On the other hand, Germany's economy minister threatens that his country will not let the EU Commission dictate decisions in the backrooms in Brussels.
CzechNový pseudoprezident Herman Van Rompuy, který byl jmenován v zákulisí, gratuloval předsedovi Barrosovi a Komisi k finanční záchraně Řecka.
The new bogus President Herman Van Rompuy, who was appointed in back rooms, has congratulated President Barroso and the Commission on the financial rescue of Greece.
CzechEvropská unie nyní jedná o velmi důležité obchodní dohodě, Obchodní dohodě o boji proti padělání (ACTA), a znovu se to děje v zákulisí.
The European Union is currently negotiating a very important trade agreement, the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), and once again, this is being done in back rooms.
CzechMým cílem je dát hlas němým lidem, ukázat skryté světla v zákulisí této velké hry malých světů ignorovaných médii a proroky globálních konfliktů.
My aim is to give a voice to the silent people, to show the hidden lights behind the curtain of the great game, the small worlds ignored by the media and the prophets of a global conflict.
CzechNesplníme-li své povinnosti, v zákulisí čekají extrémně xenofobní a netolerantní politické strany, které jsou připraveny využít hněvu a nespokojenosti, který zde je.
If we fail in our responsibilities, there are waiting in the wings extreme xenophobic and intolerant political parties willing to capitalise on the anger and the discontent that is out there.