DE austeilend
volume_up

austeilend (også: ausgebend, gebend)
austeilend (også: ausgebend)
austeilend (også: ausgebend)
austeilend (også: verteilend)
austeilend (også: verteilend, zuteilend)
austeilend (også: verteilend)
austeilend (også: verteilend, zuteilend)

Synonymer (tysk) for "austeilen":

austeilen