Tysk-polsk oversættelse af "alternativ"

DE

"alternativ" polsk oversættelse

DE alternativ
volume_up
{adjektiv}

alternativ
In dieser Zeit erfand sie an alternatives Ritual des Erwachsenwerdens für Mädchen, ohne die Beschneidung.
Stworzyła alternatywny rytuał przejścia w wiek dorosły, bez obrzezania.
Aktivieren Sie unter Eingabehilfen das Kontrollkästchen Immer alternativen Text für Bilder anzeigen.
W obszarze Dostępność zaznacz pole wyboru Zawsze rozwijaj tekst alternatywny dla obrazów.
Alternativ kann eine intrauterine Insemination (IUI) durchgeführt werden.
Alternatywnie może zostać przeprowadzone zaplodnienie wewnątrzmaciczne (IUI).

Eksempelsætninger "alternativ" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

GermanAlternativ dazu kann Crixivan mit einer fettarmen, leichten Mahlzeit eingenommen werden.
Preparat Crixivan można także podawać wraz z niskotłuszczowym, lekkim posiłkiem.
GermanAlternativ können die Nachrichten direkt im Papierkorb sofort gelöscht werden.
Użytkownicy mogą także przejść do Kosza i wybrać opcję natychmiastowego ich usunięcia.
GermanAlternativ können Sie rechts oben in der erhaltenen Nachricht auf das Pfeilsymbol klicken.
Można również kliknąć ikonę strzałki w prawym górnym rogu odebranej wiadomości.
GermanAlternativ kann die Anfangsdosis 900 mg/Tag in drei gleichen Einzeldosen betragen.
Leczenie można też rozpocząć od podania 900 mg/ dobę w trzech równych dawkach podzielonych.
GermanAlternativ können Sie auf Abwesenheitseinstellungen klicken, um die Antwort zu bearbeiten.
Jeśli chcesz edytować odpowiedź, kliknij link Ustawienia wiadomości o nieobecności.
GermanAlternativ kann eine wöchentliche Dosierung von 2,25µg/kg Körpergewicht angewendet werden.
tygodnie lub można również podawać dawkę 2, 25 μg/ kg mc. raz na tydzień.
GermanAlternativ kann Solacyl auch mit dem Trinkwasser als Pulsmedikation angewendet werden.
Ewentualnie, preparat Solacyl można podawać również z wodą pitną jako leczenie uderzeniowe.
GermanAlternativ können Sie das Tastaturkürzel Strg+Alt+H (am Mac: Befehlstaste+Wahltaste+H) verwenden.
Ewentualnie możesz użyć skrótu klawiaturowego Ctrl+Alt+H (Cmd+Option+H na Macu).
GermanAlternativ kann die Therapie auch mit der Metacam 5 mg/ml Injektionslösung begonnen werden.
Odpowiednio, leczenie można rozpocząć stosując Metacam 5 mg/ ml roztwór do wstrzykiwań.
GermanTonsillitis/Pharyngitis, verursacht durch Streptococcus pyogenes, alternativ zu Betalaktam-
Zapalenie migdałków lub zapalenie gardła wywołane przez Streptoccocus pyogenes, jako lek zw
GermanAlternativ können Sie in der Symbolleiste das Filtersymbol deaktivieren.
Możesz również usunąć zaznaczenie ikony Filtr na pasku narzędzi.
GermanAlternativ kann die Therapie auch mit der Metacam 5 mg/ml Injektionslösung eingeleitet werden.
Odpowiednio, leczenie można rozpocząć przy użyciu Metacam 5 mg/ ml roztwór do wstrzykiwań.
GermanAlternativ ist es möglich, die Kamera nahe an dem Überwachungsbereich aufzustellen.
Można także umieścić kamerę bliżej monitorowanego obiektu.
GermanAlternativ dazu kann sie unmittelbar vor der Einnahme in einem Glas Wasser gelöst werden.
Ewentualnie, moż jąna rozpuś w peł szklance wody tużprzed zaż
GermanAlternativ können Sie auch auf Alle Spam-Nachrichten jetzt löschen klicken.
Możesz również usunąć wszystko, klikając Usuń cały spam.
GermanAlternativ können Sie die Videos auch als öffentlich freigeben und das Problem auf diese Weise vermeiden.
Można też udostępnić pliki wideo jako publiczne, aby uniknąć tego problemu.
GermanAlternativ dazu kann eine 1 ml Spritze mit ml-Skalierung und vorfixierter Nadel verwendet werden.
Można również używać 1 ml strzykawek wyskalowanych w ml, oraz igłę do wstrzykiwań podskórnych.
GermanAlternativ können Sie die Parameter in der URL an die Zielseite der Weiterleitung (im Beispiel oben www.
Można również przekazać parametry z adresu URL do docelowej strony przekierowania (www.
GermanAlternativ können Sie rechts neben dem Nutzer auf das X klicken.
Możesz także kliknąć ikonę X po prawej stronie nazwy użytkownika.
GermanAlternativ kann eine wöchentliche Dosierung von 2,25µg/kg Körpergewicht angewendet werden.
Zaleca się stosowanie dawki początkowej wynoszącej 500 μg (6, 75 μg/ kg mc.), podawanej raz na trzy ec