Tysk-polsk oversættelse af "im Normalfall"

DE

"im Normalfall" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "im Normalfall" i kontekst.

Lignende oversættelser "im Normalfall" på polsk

im præposition
Polish
IM substantiv
Normalfall substantiv

Eksempelsætninger "im Normalfall" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

GermanEntsprechend werden Zinsbeschlüsse im Normalfall auf diesen Sitzungen gefasst.
Na tym samym posiedzeniu będą normalnie zapadać decyzje w sprawie stóp procentowych.
GermanIm Normalfall trat die Laktazidose nach einigen bis mehreren Behandlungsmonaten auf.
Kwasica mleczanowa występowała zazwyczaj po kilku lub kilkunastu miesiącach leczenia.
GermanEine Behandlung der Übelkeit mit Antiemetika ist im Normalfall nicht erforderlich.
Leczenie nudności lekami przeciwwymiotnymi zazwyczaj nie jest konieczne.
GermanEntsprechend werden Zinsbeschlüsse im Normalfall auf diesen Sitzungen gefasst.
Na tym samym posiedzeniu będą więc zwykle podejmowane decyzje w sprawie stóp procentowych.
GermanIm Normalfall richtet sich die Dosierung nach dem Körpergewicht des Patienten.
Dawka jest zwykle zależna od masy ciała pacjenta.
GermanKosten entstehen im Normalfall lediglich durch die Anschaffung eines Hubs, Switches oder Routers für das Netzwerk.
Najbardziej kosztowne jest dodanie do sieci koncentratora, przełącznika lub routera.
GermanDementsprechend werden Beschlüsse bezüglich der EZB-Leitzinsen im Normalfall auf dieser Sitzung gefasst.
Na tym samym posiedzeniu będą w normalnym trybie zapadać decyzje w sprawie stóp procentowych EBC.
GermanSie können diese E-Mails aber im Normalfall behalten, denn der kostenlose Speicherplatz sollte dazu ausreichen.
Jednak mając do dyspozycji tak dużą ilość darmowego miejsca, można sobie pozwolić na ich pozostawianie.
GermanIm Normalfall wird Ihr Arzt die Dosis allmählich erhöhen.
Zazwyczaj dawki zwiększane są stopniowo.
GermanAußer unter idealen Bedingungen erreichen Drahtlosnetzwerke im Normalfall lediglich die Hälfte ihrer Nenngeschwindigkeit.
Sieci bezprzewodowe działają zazwyczaj o połowę wolniej w porównaniu z ich szybkością znamionową w idealnych warunkach.
GermanIn Zusammenhang mit der Anwendung von Nukleosid-Analoga wurde über Laktatazidosen berichtet, die im Normalfall mit einer Hepatosteatose einhergehen.
Podczas stosowania analogów nukleozydów zaobserwowano kwasicę mleczanową, zazwyczaj w połączeniu ze stłuszczeniem wątroby.
GermanIm Zusammenhang mit der Anwendung von Nukleosid-Analoga wurde über Laktatazidosen berichtet, die im Normalfall mit einer Hepatosteatose einhergehen.
Podczas stosowania analogów nukleozydów zaobserwowano kwasicę mleczanową, zazwyczaj w połączeniu ze stłuszczeniem wątroby.
GermanDie politische Einstellung einer Terrororganisation wird von deren Führung festgelegt, die im Normalfall nie mehr als fünf bis sieben Personen umfasst.
Polityczna wizja organizacji terrorystycznej jest określana przez kierownictwo, które w zasadzie nigdy nie liczy więcej niż pięć do siedmiu osób.
GermanIm Zusammenhang mit der Anwendung von Nukleosid-Analoga wurde über Laktatazidose berichtet, die im Normalfall mit einer Hepatosteatose einhergeht (siehe Abschnitt 4.4).
Podczas stosowania analogów nukleozydów zgłaszano kwasicę mleczanową zazwyczaj w połączeniu ze stłuszczeniem wątroby (patrz punkt 4. 4).

Andre ord i vores ordbog

German
  • im Normalfall

Mere i den dansk-engelske ordbog.