Tysk-polsk oversættelse af "insgesamt"

DE

"insgesamt" polsk oversættelse

DE insgesamt
volume_up
{adverbium}

insgesamt
Normalerweise erhalten Sie / erhält Ihr Kind insgesamt drei Impfungen über einen Zeitraum von 6 Monaten.
Schemat szczepienia obejmuje ogółem trzy wstrzyknięcia w ciągu 6 miesięcy.
Funktionsgruppe AST insgesamt Personal insgesamt
Kategoria AST razem Personel ogółem
Insgesamt erhielten 99,7 % der Patienten Fibrinolytika (fibrinspezifisch:
Ogółem 99, 7 % pacjentów otrzymywało leki fibrynolityczne (swoiste dla fibryny:

Eksempelsætninger "insgesamt" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

GermanInsgesamt ist das Sicherheitsprofil mit dem erwachsener Patienten vergleichbar.
Całkowity profil bezpieczeństwa porównywalny jest z profilem u dorosłych pacjentów.
GermanInsgesamt sprachen 87 % der Patienten mit CR(u) an, davon 76 % CR und 11 % mit CRu.
Podsumowując u 87 % pacjentów stwierdzono CR(u); w tym u 76 % CR i u 11 % CRu.
GermanInsgesamt wird davon ausgegangen, dass die Erholung recht uneinheitlich bleibt.
Ogólnie oczekuje się, że ożywienie gospodarcze będzie przebiegać dość nierównomiernie.
GermanInsgesamt überlebten die Patienten in der Studie im Durchschnitt 66 Wochen.
Ogólnie czas przeżycia pacjentów objętych badaniem wyniósł średnio 66 tygodni.
GermanInsgesamt erhielten 356 (7,7 %) Patienten auch aus Arm C einen GPIIb/IIIa Inhibitor.
Inhibitory GPIIb/ IIIa otrzymywało także 356 pacjentów zakwalifikowanych do grupy C.
GermanEin insgesamt positives Ansprechen erforderte das Erfüllen aller folgenden 5 Kriterien:
Korzystną odpowiedź na leczenie stwierdzano w przypadku spełnienia 5 kryteriów:
GermanDas würde insgesamt zwischen ein und drei qkm Platz auf der Erde in Anspruch nehmen.
To zabierze pomiędzy 1 a 3 km. ~~~ kwadratowymi całkowitego śladu na ziemi.
GermanDer derzeitige geldpolitische Kurs ist insgesamt nach wie vor akkommodierend.
Ogólnie rzecz biorąc, bieżące nastawienie polityki pieniężnej jest nadal akomodacyjne.
GermanKetek wurde in 10 Hauptstudien an insgesamt mehr als 4 000 Patienten untersucht.
Preparat Ketek był przedmiotem 10 głównych badań z udziałem łącznie ponad 4 000 pacjentów.
GermanIn allen Studien zusammen erhielten insgesamt 2 106 Patienten Optisulin.
We wszystkich badaniach preparatu Optisulin uczestniczyło łącznie 2 106 pacjentów.
GermanDiese Maßnahmen zeigen Wirkung: Die Menge der Spams hat insgesamt dauerhaft abgenommen.
Ten wysiłek się opłaca: poziom spamu na świecie spadł i na razie nie wzrasta.
GermanDie BEROMUN-Einwirkung an Ihrer erkrankten Extremität beträgt also insgesamt 90 Minuten.
W ten sposób zajęta kończyna będzie poddana działaniu leku BEROMUN przez 90 minut.
GermanIn insgesamt 11 Placebo-kontrollierten Studien wurden etwa 77.800 Dosen Rotarix an ca.
Przeprowadzono łącznie 11 kontrolowanych badań klinicznych z grupą placebo.
GermanIn allen Studien zusammen erhielten insgesamt 2 106 Patienten Lantus.
We wszystkich badaniach preparatu Lantus uczestniczyło ł cznie 2 106 pacjentów.
GermanWiegen Sie mehr als 105 kg, nehmen Sie 3 Kapseln morgens und 4 Kapseln abends (insgesamt
Jeśli pacjent waży więcej niż 105 kg, należy przyjmować 3 kapsułki rano i 4 kapsułki
GermanAnschließend sollten 2 Kapseln einmal pro Tag über insgesamt 28-35 Tage eingenommen werden.
Następnie należy stosować 2 kapsulki raz na dobę przez łącznie od 28 do 35 dni.
GermanInsgesamt traten bei 48 % der mit Atosiban behandelten Patientinnen Nebenwirkungen auf.
W sumie u 48 % pacjentek leczonych atozybanem wystąpiły objawy niepożądane.
GermanCaelyx wurde in sieben Hauptstudien bei insgesamt 2 512 Patienten untersucht.
Preparat Caelyx oceniano w siedmiu głównych badaniach z udziałem łącznie 2 512 pacjentów.
GermanKAPITEL 6 0 — INSGESAMT Titel 6 Insgesamt KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE
ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM Tytuł 6 — Razem KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ
GermanIn allen Versuchen zusammen wurde Prandin insgesamt 2 156 Patienten verabreicht.
We wszystkich badaniach Prandin otrzymało łącznie 2 156 pacjentów.