Tysk-polsk oversættelse af "Zeitspanne"

DE

"Zeitspanne" polsk oversættelse

DE Zeitspanne
volume_up
{feminin}

Zeitspanne
Na, und wer ist in dieser Zeitspanne inspieriert worden?
Cóż, kogo zainspirował tamten okres czasu?
Wurden größere Mengen des Mittels abgeleckt, kann bei Katzen für eine kurze Zeitspanne verstärkter Speichelfluss beobachtet werden.
U kotów w przypadku intensywnego wylizywania sierści może pojawić się nadmierne ślinienie trwające krótki okres czasu.
Hauptindikator für die Wirksamkeit war das „ progressionsfreie Überleben“ (die Zeitspanne bis zur Verschlimmerung der Krebserkrankung bzw. bis zum Tod des Patienten).
Główną miarą skuteczności był „ czas przeżycia bez progresji choroby ” (okres czasu do pogorszenia się nowotworu lub śmierci pacjenta).

Eksempelsætninger "Zeitspanne" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

GermanÄndern der Zeitspanne, die Webseiten im Browserverlauf aufbewahrt werden
Zmienianie liczby dni przechowywania stron sieci Web w historii przeglądania
GermanDie Zeitspanne bis zum Erreichen der maximalen Konzentration Tmax beträgt 11 Stunden.
Czas niezbędny do osiągnięcia najwyższego stężenia Tmax wynosi 11 godzin.
GermanDie Galerieeinreichung wird innerhalb einer angemessenen Zeitspanne entfernt.
Działanie tych narzędzi jest widoczne po upływie odpowiedniego czasu.
GermanWir haben uns über dieselbe Zeitspanne entwickelt, nur auf unterschiedlichen Pfaden.
Ewoluowaliśmy tyle samo czasu tyle, że w innych kierunkach.
GermanDie mediane Zeitspanne bis zum Auftreten eines Ausschlags (Rash) betrug 10 Tage.
Mediana czasu do wystąpienia wysypki wynosiła 10 dni.
GermanEs ist in etwa die Hälfte der Zeitspanne, die wir als moderne Menschen auf dem Planeten verbracht haben.
To mniej więcej połowa czasu potrzebnego do ewolucji współczesnego człowieka.
GermanWählen Sie im Dropdown-Menü die zu löschende Zeitspanne aus.
Kliknij listę rozwijaną Okres do wyczyszczenia i wybierz okres historii do wyczyszczenia.
GermanSollte man Tamiflu über eine lange Zeitspanne einnehmen, gehören Suizidgedanken zu den Nebenwirkungen.
Publiczna służba zdrowia badała wpływ stosowania Tamiflu na dużą skalę.
GermanSollte man Tamiflu über eine lange Zeitspanne einnehmen, gehören Suizidgedanken zu den Nebenwirkungen.
ale długotrwałe zażywanie Tamiflu może prowadzić do myśli samobójczych.
GermanWas wir einen Erdähnlichen Planeten nennen ist eigentlich eine sehr kurze Zeitspanne.
Ziemia, jaką znamy dziś, istnieje od bardzo niedawna.
GermanDie Zeitspanne zwischen obligatorischen Zulassungsprüfungen ist von Land zu Land unterschiedlich.
Odstęp między kolejnymi obowiązkowymi przeglądami technicznymi jest różny w zależności od kraju.
GermanPassen Sie die Zeitspanne unter Energiesparmodus nach an.
W polu Przełącz komputer w tryb uśpienia ustaw żądaną wartość.
GermanNach dieser Zeitspanne wird der Verlauf automatisch gelöscht.
Po upływie tego czasu historia jest automatycznie usuwana.
GermanDa gab es eine fantastische, ganz kurze Zeitspanne von nur vier Jahren, in der großartige Sachen passiert sind.
To był cudowny okres czterech lat, gdy wydarzały się wspaniałe rzeczy.
GermanVerschieben Sie den Schieberegler nach rechts, um die Zeitspanne bis zum Beginn der Wiederholung von Zeichen zu verringern.
Przesuń suwak w prawo, aby zmniejszyć czas, po którym znak zostanie powtórzony.
German" />Mit diesem Meta-Tag wird der Nutzer nach einer gewissen Zeitspanne zu einer neuen URL geleitet.
Niekiedy jest stosowany jako prosta forma przekierowania.
GermanZwischen der Gabe des Chelatbildners und der von Wilzin sollte eine Zeitspanne von mindestens 1 Stunde liegen.
Między podaniem leku chelatującego i leku Wilzin należy zachować co najmniej 1 godzinną przerwę.
GermanUnd das Ergebnis ist sogar noch eine größere Abweichung in einer kürzeren Zeitspanne als es in Deutschland der Fall war.
Różnica pomiędzy nimi była jeszcze większa, w bardzo krótkim czasie, niż ta w Niemczech.
GermanZwischen der Gabe des Chelatbildners und der von Wilzin sollte eine Zeitspanne von mindestens 1 Stunde liegen.
Między podaniem leku chelatującego i preparatu Wilzin należy zachować co najmniej 1 godzinną przerwę.
GermanAber ich habe auch gesehen, wie sich diese Region stärker verändert hat, als man beschreiben kann, alleine in dieser kurzen Zeitspanne.
Widziałem że to miejsce zmienia się nie do opisania w krótkim czasie.