Ungarsk-engelsk oversættelse af "áldozat"

HU

"áldozat" engelsk oversættelse

volume_up
áldozat {substantiv}

HU áldozat
volume_up
{substantiv}

áldozat (også: zsákmány, préda)
volume_up
prey {substantiv}
Először egy kis illúzió, hogy a nyugodt környék elaltassa az áldozat éberségét.
First, an illusion, a fantasy of ordinariness to lull our real prey.
Viszont azzal is tisztában volt, hogy akadnak szociopaták, akik szintén nyugodtan és derűsen várják, hogy az áldozat besétáljon a csapdájukba.
Some sociopaths were serene, too, as collected as trapdoor spiders waiting in their lairs for prey to drop on them.
áldozat (også: népirtás, tűzáldozat)
volume_up
holocaust {substantiv}
A füst sötét oszlopban szállt fel, mint az ótörvénynek tetsző áldozat.
The smoke rose in a dark column, as in the holocausts of the old religion.
áldozat (også: mentés, áldozás)
volume_up
sacrifice {substantiv}
A választást a rövid távú áldozat és az állomány kihalása között kell megtenni.
The choice is between short-term sacrifice and the collapse of the stock.
Mit jelent az áldozat, ha nem azt, hogy lemondunk az erkölcsről?
What is sacrifice if it is not moral sacrifice!
Ha apáik meghalnak, értelmetlen áldozat-e ellenállni és meghalni velük együtt?
If your father's going to die, is it a useless sacrifice to resist and die along with him?
áldozat
volume_up
victim {substantiv}
Csak akkor vagy áldozat, ha azt választod, hogy áldozat légy.
You are only a victim if you choose to be a victim.
Az első áldozat Görögország volt, amelyet Spanyolország és Portugália követett.
The first victim was Greece, followed by Spain and Portugal.
Ez a javaslat - nagyon helyesen - az áldozat-központú szemléletet hangsúlyozza.
This proposal rightly emphasises a victim-centred approach.

Eksempelsætninger "áldozat" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianAzt olvastam az újságban, hogy csak egy holttestet találták meg a hat áldozat közül?
I read in the paper that only one of the bodies of the6 victims had been found.
HungarianAmikor rajtuk ütöttek, mindössze egyetlen áldozat volt képes fegyvert rántani.
Only one of the victims had even managed to draw a sidearm during the ambush.
HungarianLegalábbis addig nem, míg nem sikerül beszélnie néhány áldozat hozzátartozójával.
. . not until shed had a chance to see a few more of the victims families here in L.A.
HungarianEbben az esetben egy civil és két szolgálatát teljesítő rendőr volt az áldozat.
In this case, the victims were a civilian and two policemen carrying out their duties.
HungarianA gyalogsági akna nem tesz különbséget civil vagy katonai áldozat között.
Anti-personnel mines make no distinction between civilian and military victims.
HungarianRajtuk kívül még öt áldozat volt egy fehér nő, két fehér férfi, két fekete férfi.
There were five other victims as wellone white female, two white males, two black males.
HungarianAlig jutottam tovább az ideiglenes címnél, amely így hangzott: "Az utolsó nagy áldozat."
It never got much beyond having a working tide, which was: 'Last Full Measure.'
HungarianNos, akkor az egyetlen lehetséges magyarázat az, hogy a gyilkos a tíz áldozat valamelyike.
Well, then the only explanation possible is that he was actually one of the ten.
HungarianTermészetesen mindenkinek a figyelmét teljesen lefoglalta a meggyilkolt áldozat.
The attention of everyone was, of course, focused on the murdered man.
Hungarian- Nem volt semmi szokatlan... semmi különös... az áldozat viselkedésében?
There was nothing unusual in her manner - nothing strange - or apprehensive?
HungarianÖn kizálólag kenyeret, vajat, halpástétomot, teát és morfiumot talált az áldozat gyomrában.
You found in the stomach nothing but bread, butter, fish paste, tea, and morphia.
HungarianHogy az áldozat elpusztítható legyen, a tudatalatti énjére kell hatni.
To destroy your subject, power must be exerted on his secret unconscious self.
HungarianA világban túl sok az áldozat, és túl kevesen képesek megvédeni őket.
The world was full of victims, too many victims and too few defenders of them.
HungarianNincs korlát közted és az áldozat között, és te is meghalsz, amikor ölsz.
There is no barrier between you and the thing you are killing, and you die as you kill.
HungarianÉs mind a két áldozat valamilyen vonatkozásban kapcsolatban volt a maga Brasher Doubloonjával.
And both the victims were connected--in some manner--with your Brasher Doubloon.
HungarianAz áldozat, úgy hiszik, Londonból jött, és feltehetőleg külföldi volt.
The murdered woman is thought to have come from London and was probably a foreigner.
HungarianA füst sötét oszlopban szállt fel, mint az ótörvénynek tetsző áldozat.
The smoke rose in a dark column, as in the holocausts of the old religion.
HungarianA gyenge légvédelmi rendszerrel rendelkező Jincsuan romboló volt a következő áldozat.
The destroyer Yinchuan, which had few antiair weapons in its arsenal, was the next to fall.
HungarianNem lehet, hogy a vérrokonság a kiszemelt áldozat és valamelyik megbízónk között van?
Could it be that a blood relationship with one of our three visitors is what you're seeing?
HungarianSzőlőgallyat találtam mindkét áldozat testén... és éreztem a laudanumot az ajkukon.
I found a sprig of grapes on both victims' bodies... and I smelled the laudanum on their lips.