Ungarsk-engelsk oversættelse af "ám"


Mente du:to be
HU

"ám" engelsk oversættelse

volume_up
ám {konj.}
EN

HU ám
volume_up
{konjunktion}

Ám a klímaváltozáshoz hasonló globális kihívások idején ez nem elég.
However, at a time of global challenges such as climate change, this is not enough.
Ám a szociális elem számunkra, mint szociáldemokraták számára, központi jelentőségű.
The social element, however, is central for us as Social Democrats.
Ám a mélytengeri fúrások moratóriumának költségeivel is tisztában kell lenniük.
However, they must also be aware of the costs of a moratorium on deep-water drilling.

Eksempelsætninger "ám" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianMichael tudta, hogy mondania kellene valamit, ám ez egyelőre lehetetlennek tűnt.
Michael knew he ought to say something, but for the moment it seemed impossible.
HungarianÁm ötszáz év múlva visszatért, és már nem Brona volt, hanem a Boszorkánymester.
But five hundred years later, he returned-Brona no longer, but the Warlock Lord.
HungarianÁm ha Gawaine lenne a nagykirály, akkor mindannyiuknak elegendő királyság jutna.
But if Gawaine were High King, then there would be kingdom enough for them all.
HungarianMagam is ezt kérdeztem, s nem volt rá válaszom; ám valahonnan megjött a válasz.
It was my own question, and I had no answer; but from somewhere, the answer came.
HungarianÁm úgy képzelem, hogy vannak mások, és ők el fognak jönni, hogy feldúlják a békét.
But I imagine that there are others, and that they'll come to disturb our peace.
HungarianÁm Morgaine meséi alapján nemigen hiszem, hogy együtt láthatnám mindkettőjüket...
But from what Morgaine has told me, I do not think I will see them together ...
HungarianÁm jut belőle még Arthurnak is egy ünneplő zubbonyra - ez lesz az ő nászajándéka.
There was more for a holiday tunic for Arthur-it was her own wedding gift to him.
HungarianÁm a beleölt energiához képest nagyon csekély teljesítményekkel dicsekedhetnek.
Yet very little is really accomplished by them for all the energy they expend.
HungarianÁm a vén kontesznek helyén volt az esze, és jól megjegyezte, amit a fia mondott.
But the old Comtesse had her wits about her and had marked what her son said.
HungarianCsend lett, ám Maelen láthattam, hogy nem lesz hajlandó sokáig tűrni a hallgatást.
A silence fell, but I could see that Mael would not allow for it to be very long.
HungarianDe a béke béke, és ha úgy érhető el, hogyha szövetséget kötünk velük, ám legyen.
But peace is peace, and if it comes by making treaty with them, let it be so.
HungarianÁm megnyugtat, hogy bizonyítottan képesek vagyunk együttműködni a nehéz időkben.
What comforts me is our proven ability to work together when times get tough.
HungarianÁm minden pozitív, konstruktív jelzést, belülről és kívülről, szívesen fogadunk.
But all positive constructive signals, both inside and outside, are really welcome.
HungarianLett volna más lehetőség is, ám az ír kormány úgy döntött, hogy nem azt választja.
There was another way to go, and the Irish Government chose not to go that way.
HungarianOrdítás, ujjongás tört át a tapsviharon, ám a kulisszák mögött meg se mukkantak.
Shouts and cheers broke out over the clapping, but those backstage were mute.
HungarianÁm Tintagelt a szárazföld felől is könnyű védeni, hála annak a hosszú töltésútnak.
And even from the land side, Tintagel could be defended, with that long causeway.
HungarianNekik annyit mondanak, hogy a jelöltre nagy jutalom várt, ám elbukott a próbán.
They're told that the postulant is being prepared for great gifts, and then fails.
HungarianÁm az nem volt igaz, hogy a többi 21 jelölt ugyanolyan hasznos lehetett volna.
But it wasn't true that the 21 other candidates would have been equally useful.
HungarianA legnagyobb erőfeszítése volt életében, ám nehézkesen, konokul mégis felemelte.
It was the greatest effort he had ever made, but stiffly, stubbornly, he raised it.
HungarianA lether hadsereg még mindig erős volt, ám egyre jobban kötődött a gazdasághoz.
The Letherü military was still strong, yet increasingly it was bound to economics.