Ungarsk-engelsk oversættelse af "összességében"

HU

"összességében" engelsk oversættelse

HU összességében
volume_up

Sajnos ez a politikai szándék összességében nem növeli a jogbiztonságot.
Unfortunately this political will does not contribute to legal certainty as a whole.
De összességében színe mégiscsak irigylésre méltónak számított március végén.
But on the whole, it was an enviable tan for late March.
A Kínával folytatott kereskedelem összességében üdvözlendő.
On the whole, trade with China is to be welcomed.

Eksempelsætninger "összességében" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianEzért összességében véve a jelentésben javasolt intézkedések mellett szavazok.
Overall, therefore, I am voting in favour of the measures proposed in this report.
HungarianÍgy összességében örömmel állapítom meg, hogy nézeteink összhangban állnak.
So, all in all, I note with pleasure that our views are in line with one another.
HungarianTehát szavazatommal összességében támogatom a jelentésben foglalt javaslatokat.
Therefore, my vote is globally in favour of the proposals in this report.
HungarianEnnek ellenére úgy döntöttünk, hogy összességében a jelentés ellen szavazunk.
Despite this, we have chosen to vote against the report in its entirety.
HungarianAz előadó összességében elég helyesen ismerte meg az afganisztáni helyzetet.
In general, the rapporteur has quite correctly recognised the situation in Afghanistan.
HungarianEnnélfogva a plenáris ülésen összességében csupán konszenzusos megállapodásra volt szükség.
All that was needed in plenary, therefore, was to ratify a consensual decision.
HungarianMindenekelőtt a médiaszabadság területén: összességében nincs pluralizmus a médiában.
First of all, media freedom: overall, there is a lack of media pluralism.
HungarianA védelmi díjak és összességében a védelem értéke jelentősen emelkedett az elmúlt években.
Security charges and security overall have increased significantly in recent years.
HungarianA kékkártya-koncepció összességében az elhibázott közösségi bevándorlásellenes politika része.
Overall the Blue Card concept is part of the misguided EU anti-migration policy.
HungarianEz a jelentés, amelyet összességében támogatok, erről a fontos kérdésről szól.
This report, which I support in general, is on this important issue.
HungarianÍgy, összességében, a teljesítménye és hatásfoka még túl is szárnyallja a tömegtermékekét.
So it's overall performance and efficiency just exceeds standard mass produced products.
HungarianAz Európai Unió e lépéssel az összességében rendelkezésre álló 9 millió EUR 65%-át biztosítja.
The European Union is thus contributing 65% of the EUR 9 million available in total.
HungarianEz a gyakorlatban egy összességében 1,8 milliárd eurós csomagot jelent.
In practical terms, it provides an overall package of EUR 1.8 billion.
HungarianEz pedig azt eredményezheti, hogy összességében kevesebb erőforrást élünk föl.
This can result in us consuming fewer energy sources in total.
HungarianA többek által kritizált Lisszaboni Stratégia összességében a helyes irányba mutatott.
The Lisbon Strategy, which some criticise, was actually heading in the right direction, overall.
HungarianSajnos azonban úgy érezzük, hogy összességében ez a közös indítvány egy elvesztegetett lehetőség.
Sadly, however, we believe that overall this joint motion is a huge missed opportunity.
HungarianA Progress program már három éve működik, és összességében kedvező a hatása.
The Progress programme has now been running for three years and the overall impact has been positive.
HungarianEz összességében óriási bürokrácia kialakításával jár, amely aztán egy éven belül meg is szűnik.
This adds up to a huge bureaucracy being created, only to come to an end within one year.
HungarianEmiatt összességében elégedettek lehetünk az elért megállapodással.
For this reason, all in all, we can be satisfied with the agreement that has been negotiated.
HungarianA bortermelőknek pedig összességében hasznuk származik majd ebből.
For wine-growing farmers, it will be a bonus at the end of the day.