Ungarsk-engelsk oversættelse af "üvöltés"

HU

"üvöltés" engelsk oversættelse

volume_up
üvöltés {substantiv}
HU

üvöltés {substantiv}

volume_up
Elkeseredett, nem emberi üvöltés hallatszott, de a bálvány nem mozdult.
There was a howl of inhuman frustration, but the idol made no move.
A haragos üvöltés ezúttal elmaradt, helyette csak valami vékony, panaszos nyüszítést lehetett hallani.
The howl of anger was no longer a howl, but had diminished to a sullen whine.
Az üvöltés ismét beleveszett a sötétségbe és a szél tombolásába, és ezúttal egy időre csend lett.
The howl funneled away into the gusty night and was not immediately renewed.
üvöltés (også: huhogás, jajgatás, jajveszékelés)
És Serafina újra dobbantott, és tapsolt, és a boszorkányok torkából kitörő üvöltés karomként hasította a levegőt.
And Serafina stamped again and clapped her hands with the other witches, and they shook their throats to make a wild ulu-lation that tore at the air like claws.
Rendszeres időközönként megálltak néhány pillanatra, amikor valahonnan a csoport közepéből fülhasogató üvöltés hallatszott mintha valaki éles hangon jajgatott volna.
They momentarily paused at' regular intervals, and from somewhere in their midst there arose a high-pitched wail, a kind of shrill ululation.

Eksempelsætninger "üvöltés" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianKék villámok hasítottak a fenevadakba, az üvöltés fájdalmas szűköléssé vékonyodott.
Streaks of blue fire cut through them, and the howls turned to shrieks of pain.
HungarianAz üvöltés hallatán egy-két ember a küszöbön állók közül meggondolta magát.
Hearing it one or two of those just crossing the threshold changed their minds.
HungarianÚjabb acsargó üvöltés hallatszott a sötétből, ezúttal valamivel közelebbről.
There was another snarling bellow from out in the darkness, this time a little closer.
HungarianEgy üvöltés, mint egy farkas diadaléneke, ahogy Baerold sikerrel járt.
It came, a roar as much like the triumph-call of a wolf as Baerold could make it.
HungarianEgyetlen mondatba foglalta össze tevékenységét, bejelentését hangos üvöltés fogadta.
Robert stabilized the thing in a phrase which was received uproariously.
HungarianAz üvöltés hatására duruzsoló, csillogó drágakövek és kristálydarabok szökkentek a levegőbe.
Her cry sent crystals and gems humming and singing all around her in the darkness.
HungarianFél öt körül, éppen, amikor kezdett besötétedni, az üvöltés abbamaradt.
Around four-thirty, just as the daylight began to fail, the screams ceased.
HungarianÜvöltés hallatszott, majd még egy és még egy, ahogy Krysta őreit sorra legyőzték.
There was a scream, followed by another, and yet another as Krysta's guards were overwhelmed.
HungarianIzgatott üvöltés harsant körülötte, ahogy a hobgoblinok újult erővel rohamoztak.
An exultant roar rose from all around him, as the ruukha charged.
HungarianMögöttük ismét felhangzott az üvöltés, egyelőre messziről, valahonnan a Mermidontól.
Behind them, the howling continued, far back still, somewhere above the line of the Mermidon.
HungarianÉs az az üvöltés, ó, az az üvöltés, olyan volt, amilyet még a legádázabb vihar sem támaszthatott.
And its howls, oh its howls were nothing like the howls of any storm he'd heard before.
HungarianMennydörgő üvöltés hallatszott a falon harcoló emberek irányából.
A deafening roar erupted from the men engaged in battle on the walls.
HungarianA tömegből nagy üvöltés támadt, és az összes többi táncos felé rohant kitárt karral.
A great yell went up from the crowd, and all the other dancers ran towards him with out-stretched hands.
HungarianEz a fel-le ugrálás, "Hajrá" üvöltés abszolút nem jön be.
No way jumping up and down, screaming, Go, team, go ! is gonna satisfy me.
HungarianNyers, artikulálatlan üvöltés rázta meg a Pokol levegőjét a háta mögött.
A raw, wordless scream shredded the air of Hell behind him.
HungarianA füléhez kapott, de hiába fogta be; amikor az üvöltés harmadszor is felharsant, alig szólt kevésbé élesen.
She covered them, but could not shut out that terrible cry when it came a third time.
HungarianEzt vad szélroham követte, s vele, a bömböléssel elkeverve, magas hangú, fülsértő üvöltés.
Then came a blast of savage wind, and with it, mingling with its roar, there came a high shrill shriek.
HungarianEz az üvöltés az embert rövid úton a bolondok házába juttatja.
That wailing could send you off the deep end in short order.
HungarianOsztrigahéjak repültek az asztalok fölött, felhasították a homlokot, dühödt üvöltés hangzott.
Oyster-shells would fly across the tables, cutting the heads of those they hit, and the uproar was terrible.
HungarianHirtelen nagy üvöltés szakadt ki a tömegből, egy mozgáshullám fenyegetően a Vadember felé nyomult.
A great shout suddenly went up from the mob; a wave of movement drove it menacingly towards the Savage.