HU

azonnal {adjektiv}

volume_up
azonnal (også: mindjárt)
A kiírást azonnal helyesbítették, s a világ visszazökkent megszokott menetébe.
The correction was inputted at once, and the world returned to normal.
Alaposan végigkutatta a szikla alját, s azonnal látták, hogy eredménytelenül.
His search was thorough and they could see at once that it was futile.
Azonnal üvölteni kezdett, és ismét összegörnyedt, mintha súlyos görcsök gyötörnék.
He started to howl at once, and again hunched over as if struck by bad cramps.
Az osztrák oktatási rendszerben erre a jelentésre azonnal egyest kapnának.
In the Austrian education system, you would be given a straight fail for this report.
Sőt, máris készek a munkára, azonnal készek mindent a nulláról újrakezdeni.
On the contrary, they got straight to work, ready to start again from scratch.
Azonnal Anthonyra vetette magát, aki rögtön átlátta, a helyzet veszedelmét.
He hurled himself straight upon Anthony, who was by now fully conscious of his own danger.

Eksempelsætninger "azonnal" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianAz Atya nem válaszolt azonnal, aztán öklével teljes erőből az asztalra csapott.
There was a pause, then Father brought down his fist with a crash on the table.
HungarianAzonnal megfogta a karját, és felsegítette az egész testében reszkető teremtést.
He bent by her, seized her up and held her by the arms and held her, she trembling.
HungarianAztán holnap este kicseréljük a portékát, és ön akár azonnal útra kelhet, helyes?
Then tomorrow night we exchange packages and-hop-you are on your way, not so?'
Hungarian- Most azonnal bocsánatot kell kérnie tőlem, különben alaposan megvesszőztetem!
She must apologize at this moment, or I will order her treated to a good whisking.
HungarianHa nem, csak vesztegetjük az időnket és azonnal indulnunk kell a Weamish-szigetre.
If not, we are only wasting our time and should hasten on to Weamish Isle.”
HungarianSparhawk elszunnyadt, de sápadt, holdfényben fürdő felesége azonnal felrázta.
Sparhawk had dozed off briefly, but his pale, moondrenched wife shook him awake.
HungarianValamiért úgy gondolom, ha felszállok egy gépre, azonnal felrobbanna a levegőben.
I somehow think if I got up on a plane, it would suddenly blow up in the sky.
HungarianFáradt volt, és kicsit be is csípett, ezért azonnal lefeküdt, és mély álomba zuhant.
Exhausted, slightly tipsy, she went directly to bed and fell into a sound sleep.
HungarianAzonnal megpróbálta megfogni Talent, de a fiú könnyedén kisiklott a szorításából.
He made a grab for the boy, but Talen slipped out of his reach quite easily.
HungarianCassander, most azonnal adj ennek a fiatalembernek egy aranyat hálám jeléül!
Cassander, at this mo ment give the lad a gold piece as an earnest of my favor!
Hungarian- Csak azt az utasítást kaptuk, hogy azonnal jöjjünk az Andrews Légi Támaszpontra.
'Our only instructions were to come to Andrews Air Force Base as soon as possible.'
HungarianElméje vélhetőleg azonnal készülődni kezdett, amikor felvillant benne az ötlet.
He supposed his mind had been made up from the moment the idea had entered his head.
HungarianLady Vosse jeges pillantást vetett rá, mire a nevetés azonnal az atya torkán akadt.
Lady Vosse turned him an icy gray glance, and Father Umphred abruptly fell silent.
Hungarian- Javaslom, uram, hogy azonnal helyezzük DEFCON-2 fokozatba a stratégiai erőinket.
'If I can add to that, sir, we should also increase our readiness across the board.
Hungarian- És mégsem tartanak sehol - válaszolta azonnal kemény, nyugodt hangon Brent.
The Russian offered no resistance-in fact, his voice became a bit more apologetic.
HungarianFloyt leplezetlen csodálkozással bámult rá, amit a zsiványok is azonnal észrevettek.
Floyt looked to him in open surprise, and the Foragers didn't miss that either.
HungarianHa lehullik egy szem makk, nem kell azonnal azt gondolni, hogy ránk omlik az égbolt.
Every falling acorn should not send us forth to complain that the sky is falling.
HungarianJoe azonnal felismerte - a Postban a katasztrófa után leközölték a fényképét.
Joe recognized her from her photo in one of the Post articles about the crash.
HungarianA világ valamennyi interakcióját át akarjuk ültetni azonnal használható építőelemekbe.
We want to make every single interaction in the world into a ready-to-use brick.
HungarianA traktornál találkoztam a többiekkel, és azonnal láttam, hogy valami baj van Trottal.
We met at the tractor, and I saw Trot curled in a knot on the flat deck trailer.