Ungarsk-engelsk oversættelse af "burok"

HU

"burok" engelsk oversættelse

volume_up
burok {substantiv}

HU burok
volume_up
{substantiv}

burok (også: zsák, zacskó, pacák, alak)
volume_up
cod {substantiv}
burok (også: test, törzs, héj, hüvely)
volume_up
hull {substantiv}
burok (også: tok, burkolat, héj, hüvely)
volume_up
husk {substantiv}
Nélküle meg a vevőköre nélkül értéktelen burok lett volna a Grand Hotel Oloffson.
Without him and his goodwill, the Grand Hotel Oloffson would have been a worthless husk.
Mára csak a burok maradt meg belőle, persze.
All that's left now is a husk, of course.
Kívülrl nézve az egész nem más, mint egy száz kilométeres térszelet - mobil barlang vagy önjáró burok, ahogy tetszik -, melynek hatalmas, lapos magját a csillaghajó alkotja.
A room, a cave, a hollow husk a hundred kilometres long, hurrying through space, with the ship as its vast, flattened kernel.
burok (også: köpeny, tok, hüvely, kőgát)
volume_up
sheath {substantiv}
burok (også: látszat, páncél, lövedék, test)
volume_up
shell {substantiv}
Talán a nóvákból álló burok eltakarta, ha ott van egyáltalán.
Maybe the shell of novas hid it, if it's there at all.
burok (også: fej, tok, kimustrált ló, bőr)
volume_up
skin {substantiv}
Most megmutatom önöknek a burok nélkül, 30 másodperc az egész, és aztán befejezem.
So I'm going to show you now, without the skin on it, a 30-second piece, and then I'm done.
A szociális burok összeomlik, azután szétolvad, eltűnik a Trantor szektorainak, önálló körzeteinek acélcsontjairól...
Social skin collapsing, then melting away over the steel bones of Trantor's Sectors and municipalities...
burok (også: hüvely, vagina, levélburok)
volume_up
vagina {substantiv} (vaginae)

Eksempelsætninger "burok" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianIgen--Igen, észrevettem, hogy ez egy tipikus burok... azt mondja hogy várjak 48 órát.
Yes--yes, I realize that in typical cases... you have to wait 48 hours.
HungarianBurok megfeszült, s látszott, hogy alig bírja tekintetét az égen tartani.
Pule tensed, even as it visibly struggled to keep its gaze on the sky.
HungarianHari a kriptaszerű burok belsejéből előretörő opálos ragyogásra nézett.
Hari eyed the opalescent glow emanating from within the tomblike vault.
HungarianA támadó sugarakat képes elhárítani ez a burok, ám egy tárgy, aminek van anyaga, átmegy rajta.
Those screens stop a fire-beam, mayhap, but not a material object, since the boats pass through.
HungarianCsak egy homlokzat, egy burok, padlás és lakások nélkül, amiben nincs semmi.
It's a facade, an enclosure with no room, no interior.
HungarianVolt a kotyvalékai közt valami koniin-készítmény, vagyis foltos bürök.
Among his patent brews was one of coniine - spotted hemlock.
Hungarian- Mary érezte, hogy a burok, ami eddig körülvette, foszlani kezd, de nem nagyon izgatta a dolog.
Mary could feel the cocoon of shock starting to dissolve, and she didn't much care for the feeling.
HungarianAzokra a bűnökre gondolsz, amelyeket már elkövettél, vagy azokra, melyek csak most következnek, Sápadt Burok?
Would those be crimes already committed, or those to come, Buruk the Pale?
HungarianOtha egyetlen kézmozdulatára csillogó burok jelent meg a hordszék és Martel társai körül.
Slug-like Otha waved one arm, and a shimmering barrier appeared around his litter and Martel's companions.
HungarianA hangján mint jeges burok érződött a hisztéria.
There was an ice-skim of hysteria on her voice.
HungarianNINCS ÉLETJEL A felszíní burok megszílárdult.
HungarianEz nem burok; belülről árad a fény!
This is no cloak; the light comes from within!
HungarianSemmi más nincs a rendszerben, sem aszteroidák, sem üstökös-burok, csak az öt bolygó között mozgó űrjárművek sora.
There's nothing else in the system, no asteroids, no cometary halo, just chains of spacecraft moving between the five worlds.
HungarianA szerelem olyan, mint az ózon-burok.
HungarianKözben megemlített bizonyos különleges gyógyszereket... többek közt a koniint, a foltos bürök aktív elemét".
In the course of this tour, he had mentioned certain specific drugs - one of which was coniine, the active principle of the spotted hemlock.
HungarianA fészeképítő, Burok elkezdett hátrálni különös építményétől, s hosszú, fekete farkával közben ide-oda csapkodott.
The nest-builder, Pule, had begun backing away from the intricate construct on the verge, black tail flicking from side to side, head bobbing.
HungarianBurok depresszióba süllyedt.
HungarianEkkor, meglepetésére a csomag megmoccant kissé, de ahhoz éppen eléggé, hogy élőlényt lehessen sejteni a vastag burok alatt.
Then to his astonishment, the bundle moved slightly-enough to convince the highlander that there was something alive beneath the heavy coverings.
Hungarian- Azért aki vagyok, és nem azért, mert Mystra lánya vagyok - mondta, majd elmondott egy varázsszót, mire csillagokkal övezett sötét burok ereszkedett a szobára.
She shaped a spell that called darkness, outlined by a sprinkling of tiny stars, out of the air in front of her.
HungarianÉs a vastag, durva fogású, olajzöld burok, melyet magam köré építettem, meghasadt egy kicsit, annyira, hogy bejutott rajta egy kis sápadt fény.
And the thick, bristly, olive-drab cocoon I had built for myself was frayed a little, was weakened enough to let some pale light in.