Ungarsk-engelsk oversættelse af "csupasz"

HU

"csupasz" engelsk oversættelse

HU csupasz
volume_up
{adjektiv}

1. generel

csupasz (også: egyszerű, kopasz, kietlen, kopár)
volume_up
bare {adj.}
Az este rakott tábortűz parazsa ott izzott centiméterekre csupasz lábujjaitól.
The remains of the evening campfire smoldered inches from his bare toes.
Mimusok, táncosnők, csupasz arccal helyettesítik Paulust és Rosciust.
Pantomimists, and dancing girls with bare faces, have replaced Paulus and Roscius.
Másutt teljesen csupasz volt, és kilátszott szürke, ráncos, pergamenszáraz bre.
Other areas were almost bare, showing his creased, dry-looking grey skin beneath.
csupasz (også: meztelen, pucér)
volume_up
naked {adj.}
Csupasz felkarjukon és alkarjukon kösöntyűk aranylottak.
They wore gold bracelets on their naked upper and lower arms.
Teljesen csupasz, karcsú testük elefántcsontként tündökölt.
Their slim bodies, completely naked, gleamed like ivory.
Állításaik a sértett magyar nacionalizmus csupasz hazugságai és koholmányai.
Their assertions constitute the naked lies, fabrications and figments of injured Hungarian nationalism.
csupasz (også: meztelen, akt, ruhátlan, egyoldalú)
volume_up
nude {adj.}
Egyedül volt, s ruhátlan, ébresztette rá egy gally élesen végigkarcolva csupasz karját.
She was alone, and nude, the oc-casional twig sharp under her bare feet.
A fáklya fényében Sparhawk látta, hogy a szeme vadul csillog, és csupasz bőrét vérfoltok tarkítják.
As she came into the torchlight, Sparhawk could see that her eyes were glazed and that her nude body was splattered with blood.
volume_up
smooth {adj.}
Elminster megsimogatta a nő csupasz vállát, majd megcsókolta az ujjai helyét.
Elminster stroked her bare shoulder then kissed the smooth flesh his fingers had been tracing.
A karja válltól lefelé csupasz volt, bronzszínű, hibátlan bőre alatt látni lehetett a kidolgozott izmokat.
Her golden arms were bare to the shoulders, flawlessly smooth, yet solidly muscled.
Számára egy háromszáz méter magas, csupasz szikla megmászása ugyanolyan magától értetődő volt, mint nálunk az, ha kimegyünk a postaládánkhoz.
They were the smooth muscles of one for whom a thousand-foot climb over bare rock was as unremarkable a part of life as a stroll to the mailbox.

2. "növények nélküli"

csupasz (også: egyszerű, dísztelen, kopasz, tar)
volume_up
bald {adj.}
A csupasz villanykörte tar koponyájára világított.
The naked electric light bulb beat down upon his bald head.
Mikor végül ledobta a füstölgő rongycsomóvá égett takarót, már csak a falfelület közepén füstölt egy nagy csupasz folt.
When he let the coverlet fall into a smoking heap at the baseboard, there was a big smoking bald spot in the middle of the wall, but the paper was out.
Mégis találhatott valami utat, ami kivezetett a fák közül, mert egyszerre a Hagsgate viruló legelőin túl elterülő kemény, csupasz síkságon futott.
She must have found some way out of the trees, for she was running on the hard, bald plain that lay beyond the prosperous pasture lands of Hagsgate.

Eksempelsætninger "csupasz" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianA szárazföld felől majdnem csupasz fal volt őrtornyokkal és rengeteg lőréssel.
From the land side it was mainly wall with watch towers and firing slits in plenty.
HungarianAhogy világosodott, kiderült, hogy a táj már korántsem olyan csupasz és köves.
The growing light revealed to them a land already, less barren and ruinous.
HungarianBennszülött szokás szerint összekuporodott egy csupasz tábori ágyon és elaludt.
Native-fashion, he curled himself up on a stripped cot and went to sleep.
HungarianMielőtt a szakadék szélére lépett, megállt a csupasz sziklán, és felnézett az égre.
He glanced furtively at the sky before trotting over to stand on the overlook itself.
HungarianAmikor Laura meghallotta a csupasz szavakba foglalt sorsukat, nem lepődött meg.
When Laura heard their fate put into blunt words, she wasn't surprised.
HungarianNe feledjétek, ne nyúljatok a kard markolatához csupasz kézzel, miután kiszabadult!
And remember, do not close your unguarded hand about the grip, once the weapon comes free.
HungarianJobbra egy csupasz ablak beengedte a mélyben égő utcai lámpa színtelen fényét.
Through a barren window to her right came the colorless light of the street lamp far below.
HungarianA lába csupasz volt, a haja hosszú, sötét, a szeme kék -igéző összeállítás!
Her hair was long and dark, and her eyes blue--a beguiling combination.
HungarianÚgy megszoktam csupasz ínnyel, hogy fogakkal el sem tudtam képzelni.
I'd got so used to him without them that I couldn't visualise him with teeth.
HungarianA csupasz, átható hang egyre fokozta a gyönyörűséges feszültséget, aztán elhallgatott.
And the raw, piercing sound of the violin coming slowly with exquisite tension to a close.
HungarianÉs amikor majd összeesnek, és csupasz hússá változnak, ő arról is tudni fog mindent.
And when they dropped, and went to meat, he knew all about that too.
HungarianA Magdalen Streeten a garázs-sor körüli csupasz beton egyre zsúfoltabb lett.
The hollow square of tarmac off Magdalen Street with its thirty garages was becoming crowded.
HungarianMárpedig a csupasz medvét, magyarázta el neki egy ápoló, a frász szokta kitörni.
A shaved bear, one zoo official said, is embarrassed to death.
HungarianA hímek háromszög alakban helyezkedtek el a csupasz földön, és mindhárman bundameztelenek voltak.
It was the evening of the day they had arrived, by the time the Soulhaven kept.
HungarianA mennyezetrl csupasz villanykörte lógott, nagyon ers fénnyel izzott.
The light in the centre of the ceiling had no shade, and was very bright.
HungarianSzőrük típusa és színe rendkívül változatos, sőt, némelyikük csupasz.
They vary enormously in hair form and color, and some are even hairless.
HungarianLent, az egyébként csupasz földön egy pár Nike futócipőt látott.
Below, on the otherwise barren floor, she saw a solitary pair of Nike jogging shoes.
HungarianAmikor végzett, Chris füle fölött öt centiméteres sávban a csupasz fejbőr világított.
When he finished, two inches of scalp showed above Chris's ears.
HungarianPittman az épület falán felkapaszkodó, csupasz borostyánt nézte.
Pittman studied the leafless ivy that clung to the side of the building.
HungarianTalen zokogva térdelt Kurik élettelen teste mellett, és csupasz öklével a kőpadlót verte.
Talen knelt beside Kurik's lifeless body, weeping and pounding his fist on the flagstone floor.