Ungarsk-engelsk oversættelse af "dobott"

HU

"dobott" engelsk oversættelse

EN

HU dobott
volume_up
{adjektiv}

dobott (også: vetett, öntött, elvetett, hajított)
volume_up
cast {adj.}
Nem arra rendeltettek-é, hogy ott várják be halálukat a homokban, némán, mozdulatlanul, mint szobrok, melyeket a győztes hadsereg dobott oda, miután fel prédálta a várost?
`Weren't they meant to meet their death in the sands, silent, unmoving, like statues cast there after a city is sacked by the conquering army, and were we not meant to die too?

Eksempelsætninger "dobott" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianEgy dühös vipera tekintetével nézett Elminsterre, aki erre dobott neki egy csókot.
Myrmeen Lhal was shooting wary glances in all directions, her sword half-drawn.
HungarianMár előző nap is alaposan szemügyre vette, miközben az ing gazdája célba dobott.
He had observed it closely yesterday when its wearer was throwing coconuts.
HungarianOkos kölyök vagy dicsérte meg Sparhawk, és egy aranykoronát dobott a koldustálba.
'Good lad,' Sparhawk congratulated him, dropping a gold crown into the begging bowl.
HungarianEgy szemétkosár mélyére dobott, összegyűrt tegnapi oldala voltam egy naptárnak.
I was the page from yesterday's calendar crumpled at the bottom of the waste basket.
Hungarian- kiáltotta, s egy obszidián tőrt dobott Sorak felé.
Die, half-breed! he shouted, drawing an obsidian dagger and hurling it at Sorak.
HungarianEmlékszem, az egyik kis vadember tréfából kézigránátot dobott a tábortűz parazsába.
I remember one little brute throwing a hand-grenade into the dug-out fire for a joke.
HungarianMielőtt kiléptek volna az áruházból, Will néhány pénzdarabot dobott a kasszába.
Before they left, Will dropped some coins in the till behind the counter.
HungarianLord Asriel mellé ült, és egy marok füvet dobott a parázsra a serpenyőben.
Lord Asriel sat close by and threw a handful of herbs onto the coals in the brazier.
HungarianA kereskedő felemelte mind a hat kockát, hosszan Sorakra nézett, majd dobott.
The merchant picked up all six dice, gave Sorak a long look, and rolled.
HungarianNemsokára kövek repültek, és egy ügyesen dobott kagyló felszakította Paphnutius homlokát.
Soon the stones began to fly, and a well-directed shell cut Paphnutius' face.
HungarianEzúttal a sovány kereskedő tizenhetet dobott, és utálkozva felhorkantott.
This time, the thin merchant rolled a seventeen, and snorted with disgust.
HungarianNégy fontot dobott a pincér tálcájára, és hanyagul odavetette: Tartsa meg a visszajárót!
He threw four pound notes on to the waiters salver and said casually, Keep the change.
HungarianEgészen jóindulatúan nevetett, és tekergőző homoklárvát dobott a szájába.
He proceeded to laugh quite jovially and popped a squirming sand maggot into his mouth.
HungarianA gyertya táncolt egy kicsit, áttetsző, fakó árnyékokat dobott a plafonra.
The little candle danced for a moment, throwing pale translucent shadows on the ceiling.
HungarianA nagy többségük rendkívül ügyel arra, hogy a piacra dobott termékük biztonságos legyen.
The vast majority are extremely careful that a product they put on the market is safe.
HungarianAz ajtóhoz ment, egy pillanatra megállt, és aztán groteszk módon csókot dobott Paul felé.
She went to the door, paused there for a moment, and then, grotesquely, blew him a kiss.
Hungarian- Az Első Játékos hármast dobott - közölte a játékmester, magához húzva a kockát.
Player One rolls three, the game lord said, scooping up the die.
HungarianA rendőrfőnök az asztalra dobott egy csomag cigarettát, egyet kivett belőle, és rágyújtott.
The Chief Constable pushed over a box of cigarettes, took one himself, and lighted it.
HungarianOtt állt a földszinti szobákból kiszűrődő fényben, és csókot dobott Maharetnek.
He stood in the light falling from the windows of the lower rooms, and he blew a kiss to Maharet.
HungarianCorbell újra dobott, a nyakra, és érezte a vállában a lendületet.
Corbell chopped again, at the neck, and felt the satisfying shock in his shoulders.