Ungarsk-engelsk oversættelse af "egyedülálló"

HU

"egyedülálló" engelsk oversættelse

EN

HU egyedülálló
volume_up
{substantiv}

egyedülálló (også: egyetlen, magányos, becsületes, egy)
volume_up
single {substantiv}
Ettől kezdve egy egyedülálló anya, egyke gyermekeként nevelkedtem.
From then on, I was raised as a single child by a single mother.
Wisbeach, Gordon háziasszonya, egyedülálló urakra specializálta magát.
Mrs Wisbeach, Gordons landlady, specialized in single gentlemen.
Ausztriában az egyedülálló munkanélküli szülők 47%-a krónikus szegénységben él.
In Austria, 47% of unemployed single parents live in chronic poverty.

Eksempelsætninger "egyedülálló" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianOlyan "mindennapi” emberek ők, akiknek bátorsága és odaadó magatartása egyedülálló.
They are often 'ordinary' people who show exceptional courage and dedication.
HungarianEgyedülálló volt, gyermektelen, munkanélküli, és nem tagja semmilyen polgári szervezetnek.
She was unmarried, without children, unemployed, not a member of any organization.
HungarianLeginkább a bel- és igazságügy terén került sor egyedülálló harmonizációra.
There has been the most extraordinary harmonisation in the justice and home affairs field.
Hungarian...itt a házban továbbra is csinálhatunk különleges és egyedülálló dolgokat...
...and although we have a lot of fun doing things in the house...
HungarianEzért is nagyon köszönöm Iotova asszonynak ezt az egyedülálló munkát.
That is why I give many thanks to Mrs Iotova for the outstanding work.
HungarianSkip mindig mindent megbocsátott neki egyedülálló apák módjára.
He would have tried her work number, but she'd never gotten around to giving it to him.
HungarianA többnyire özvegy vagy egyedülálló hercegnők gyakran együtt ebédeltek és vacsoráztak.
The duchesses, who for the most part were widows and spinsters, often ate lunch and dinner together.
HungarianHu Jia úr és felesége ügye sajnos nem egyedülálló.
Madam President, the case of Mr Hu Jia and his wife, unfortunately, is not an isolated one.
HungarianA médiának rendkívül egyedülálló a felelőssége is a társadalmunkban.
The media also have a very special responsibility in our society.
HungarianEhelyett szigorú törvényeket hoznak arról, hogy egyedülálló emberek birtokában nem lehet tyúkleves.
They passed stern laws instead against the possession by unmarried persons of chicken soup.
Hungarian- Hogy csak úgy röptében kitaláljon valaki egy olyan zseniális rejtekhelyet, mint én, azt hiszem, ez egyedülálló.
To devise a hiding place on the spur of the moment was really rather creditable.
HungarianEz különösen az egyedülálló gyermekek érdekeit szolgálja, akik leginkább rá vannak szorulva a segítségünkre.
It particularly serves unaccompanied children, who are especially in need of our help.
HungarianAz a gondolat, hogy az EKB jól végezte a dolgát, egyedülálló.
The idea that the ECB has done a good job is extraordinary.
HungarianEzek az ereklyék egyedülálló jelentőségűek, és messzi tájakról fogják idevonzani a zarándokokat.
These relics are of signal importance, and attract pilgrims from far and wide with great efficacy.”
HungarianAbban a negyedben egy egyedülálló nőnek létfontosságú a fegyver.
A woman alone in that neighborhood sure needs a gun.
HungarianÉs az emberekben egyedülálló módon ugyanaz a mechanizmus a frontális részben, de ezt a motoros funckiókra használjuk.
And humans uniquely have the same mechanism on the front, but we use it for motor control.
HungarianVagy éppen ellenkezőleg, talán minden földrésznek és a hozzá tartozó tengereknek megvan a maga egyedülálló hitvilága?
Or, conversely, does each land - and its adjoining seas - evoke an indigenous set of beliefs?
HungarianFeltétlen elvnek kellene lennie, hogy egyedülálló kiskorúakat ne toloncoljanak ki harmadik országokba.
It should be a non-negotiable requirement that unaccompanied minors should not be deported to third countries.
HungarianVitathatatlanul egyedülálló volt a maga nemében.
It was a nonpareil of its kind, one couldn't doubt it.
HungarianA több millió modell között természetesen szerepelt Lodovik kivételes, egyedülálló terve is.
Your basic mechanical structure is sound, Kansarv told him after less than an hour spent with the probes and imaging machines.