Ungarsk-engelsk oversættelse af "elvet"


Mente du:elvét
HU

"elvet" engelsk oversættelse

HU elvet
volume_up
{verbum}

elvet (også: elbocsát, kitaszít, levet)
Elvet a kijelölt változtatásokat, és eltávolítja a kiemelést a változtatásról.
Rejects the selected change and removes the highlighting from the change in the document.
Elvet minden változtatást, és eltávolítja a kiemelést a dokumentumból.
Rejects all of the changes and removes the highlighting from the document.
Mi a szubszidiaritás elvét védelmezzük, ezért elvetjük az Európai Parlament tagállami népszavazásokra vonatkozó felhívását.
We are advocates of the subsidiarity principle and therefore reject the call made by the European Parliament for referendums in the Member States.
elvet (også: megérik, kimagoz, bevet, magot hoz)

Eksempelsætninger "elvet" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianSzeretném többek között Cashman úrnak megköszönni, hogy kifejtette ezt az elvet.
Among others, I would like to thank Mr Cashman for having expressed this principle.
HungarianSem a robotok, sem az emberek kultúrája nem fogadta volna el az egyenlőség elvét.
Neither of the great cultures, robot or human, would accept the notion of equality.
HungarianÖn azonban azt is hangsúlyozta, hogy szeretnék betartani a szubszidiaritás elvét.
But you have stressed that you want to observe the principle of subsidiarity.
HungarianEzek figyelembevételével szavaztam, hogy ne sértsem a szubszidiaritás elvét.
I have voted accordingly, so as not to go against the principle of subsidiarity.
HungarianA jelentés szintén számtalan elvet és közös megállapodással elért irányt határoz meg.
The report also lays out a large number of principles and jointly agreed routes.
HungarianAz "egyenlő munkáért egyenlő bért” elvet teljes mértékben meg kell valósítani.
The principle of equal pay for work of equal value must be implemented fully.
HungarianA jelentés ugyanakkor megfelelően figyelembe veszi a szubszidiaritás elvét.
At the same time, the report takes proper account of the subsidiarity principle.
HungarianHa a mindenki önmagáért elvét tartjuk szem előtt, Európa jelentéktelenné válik.
If it is a question of every man for himself, then Europe will become an irrelevance.
HungarianKövetkezésképpen nincs semmilyen jogi probléma a hatáskör-átruházás elvét illetően.
Therefore, there is no legal problem as regards the principle of conferral.
HungarianEbben az esetben kétségtelenül továbbra is a szubszidiaritás elvét kell alkalmazni.
The principle of subsidiarity should undoubtedly continue to be applied in this case.
Hungarian2009 decemberében a Tanács elfogadta az uniós szintű szabadalom létrehozásának elvét.
In December 2009, the Council adopted the principle of creating an EU patent.
HungarianMásodszor: mi itt, Európában azt az elvet követjük, hogy a szennyezőnek kell fizetnie.
Secondly, here in Europe, we have the principle that the polluter should pay.
HungarianEz a jelentés bevezeti a kölcsönös elismerés elvét a fogyasztóvédelmi jogszabályokba.
The report introduces the principle of mutual recognition into consumer legislation.
HungarianAmi az ökocímkét illeti, úgy vélem, két alapvető fontosságú elvet kell figyelembe venni.
With regard to the Ecolabel, I consider two principles to be crucially important.
HungarianNegyedrészt az irányelv az Egyesült Államok jogából átvett új elvet is bevezet.
Fourthly, the directive introduces a new principle, taken from the latest US legislation.
HungarianNem beszélünk eleget a megelőzésről, mivel az a szubszidiaritás elvét is érinti.
We do not talk enough about prevention, because it involves the principle of subsidiarity.
HungarianMi több, a tagállamok e téren kötelesek tiszteletben tartani a szolidaritás elvét.
Moreover, Member States are obliged to respect the principle of solidarity in this area.
HungarianMár elmondtuk, hogy ebben az esetben a köteles gondosság elvét kell alkalmazni.
We have already said that the duty of care principle should apply here.
HungarianTiszteletben kell tartanunk a számunkra fontos elvet, a játékosok szabad mozgását.
We must respect the free movement of players, and that is an important principle for us.
HungarianElvet a kijelölt változtatásokat, és eltávolítja a kiemelést a változtatásról.
Rejects the selected change and removes the highlighting from the change in the document.