Ungarsk-engelsk oversættelse af "fő"

HU

"fő" engelsk oversættelse

volume_up
{substantiv}
EN
volume_up
fő- {substantiv}
volume_up
{adj.}
EN

HU
volume_up
{substantiv}

volume_up
head {substantiv}
Rakja ki rendesen mondta a vadőr a csónakosnak, aki maga is vadőr volt.
Spread those out properly, the head keeper told the boatman who was a game-keeper too.
A legjobb az északi országokban: 16 kg/.
The countries in the north are the best, with a rate of 16 kg per head of population.
Beszéltem Buster Greennel, a mormotaőrrel.
I talked with Buster Green, the head groundhog honcho.

Eksempelsætninger "fő" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianSőt, 28 ilyen program van, mert Belgiumban két közösség és támogatás működik.
In fact we have 28, because in Belgium there are two main communities and support.
HungarianMost szeretném a jelentés tartalmát három gondolatra felfűzve összefoglalni.
I would like to summarise the content of this report based on three main ideas.
HungarianMikor végre megérkeztek a utcára, mindketten felhevültek voltak és levertek.
When they finally arrived on Main Street, both of them were hot and out of sorts.
HungarianEgyik célunk a nők számának növelése a kulcsfontosságú kutatási pozíciókban.
One of our main targets is to increase the number of women in key research posts.
HungarianAz EU-nak egyre inkább a világbéke létrehozásának irányítójává kell válnia.
The EU must increasingly come to be the principal driver in building world peace.
HungarianHogy ez valósággá válhasson, képviselőcsoportom három célkitűzést támogat.
In order to make this a reality, my Group is in favour of three main objectives.
HungarianEzért a gazdaság és a munkahelyek lesznek a találkozó megbeszéléseinek pontjai.
Therefore, the economy and jobs will be at the heart of the summit's discussions.
HungarianSkóciát képviselem, Európa egyik tengermelléki nemzetét.
Madam President, I represent Scotland, one of Europe's primary maritime nations.
HungarianAz eutrofizáló tápanyagok - a nitrogén és a foszfor - forrása a mezőgazdaság.
The main source of eutrophying nutrients - nitrogen and phosphorus - is agriculture.
HungarianVéleményem szerint az egységes piac az európai növekedés egyik hajtóereje.
I believe that the Single Market is one of the key drivers for European growth.
HungarianSzámomra ez lesz az egyik iránymutatás az elkövetkező stockholmi programhoz.
For me this will be one of the guidelines for the coming Stockholm Programme.
HungarianÖn a német egység egyik támogatója volt, egy mindannyiunk számára fontos ügyé.
You were a great supporter of German unity and it was very important for all of us.
HungarianEz a következtetés és jelmondat, amely levonható ebből a kiváló jelentésből.
This is the main conclusion and motto that can be drawn from this excellent report.
HungarianÜdvözlöm az elhangzott javaslatokat, de ezek nem fogják megoldani a problémát.
I welcome your proposals, but with these you will not solve the main problem.
HungarianA rendszer egyik előnye a veszélyeket jelző piktogramok egységes alkalmazása.
One of the main advantages of this system is the use of universal hazard pictograms.
HungarianA ok a nemek közötti egyenlőség világos és egyértelmű perspektívájának hiánya.
The main reason is the lack of a clear and unambiguous gender equality perspective.
HungarianVégül is az volt a , hogy gyorsan csináljon valamit, a tabletták meg kéznél voltak.
After all, the main thing was to do something quickly, and he'd got the tablets.
Hungarian célkitűzésünk azonban, hogy kiálljunk a halálbüntetés általános eltörléséért.
Our main goal, however, is to advocate the abolition of the death penalty in general.
Hungarian. - (PL) Elnök asszony, a kohéziós politika az integrációs folyamat pillére.
(PL) Madam President, cohesion policy is the main pillar of the integration process.
HungarianÖrömömre szolgál, hogy a legtöbb képviselőcsoport támogatását élvezhetem.
I am pleased to have the support - I hope - of most of the main political groups.