Ungarsk-engelsk oversættelse af "fejt"

HU

"fejt" engelsk oversættelse

HU fejt
volume_up
{verbum}

Eksempelsætninger "fejt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianNincs is ennél különb, édesebb, zamatosabb ital, talán csak a frissen fejt tej.
Nothing tasted richer to him, sweeter, or better, except perhaps unadulterated fresh milk.
HungarianMeg kell néznünk, hogy európai uniós politikánk milyen hatást fejt ki.
One of the things we have to look at is the impact of our policies in the EU.
HungarianA halálbüntetés éppen ezért a kívánttal ellentétes hatást fejt ki.
Capital punishment, therefore, causes the opposite effect to the one intended.
HungarianÉs ez az energia, Einstein szerint, nyomást fejt ki az univerzumra.
And this energy, according to Einstein, exerts a push on the universe.
HungarianEközben, a 100 legnagyobb pénzügyi vállalatcsoport közül 58 fejt ki határokon átnyúló tevékenységet.
In the meantime, 58 of the 100 financial conglomerates are now active across borders.
HungarianTéged is ő fejt meg, és amit belőled kiszedett, továbbadta a gyilkosnak.
He pumped you and turned his information over to a killer.
HungarianEgyértelmű, mennyire jelentékeny hatást fejt ki az egyesült államokbeli helyzet, a választás.
The significant influence of the current situation in the United States, the election, is evident.
HungarianEzáltal nem kapunk tiszta képet arról, hogy a kohéziós politika milyen hatást fejt ki helyi szinten.
This situation does not allow us to have a clear picture of the impact of cohesion policy on the ground.
HungarianMarple kisasszony megrázta a fejt.
Hungarian. - A nyersanyag- és alapanyag-kereskedelemmel foglalkozó jelentés számos, fejlődési szempontból lényeges kérdést fejt ki.
in writing. - The report dealing with trade in raw materials and commodities expresses many important issues from a development perspective.
Hungarian(FR) Elnök asszony, Biztos asszony, ehetünk már olyan csokoládét, amely nem is tartalmaz kakaót, és betiltottuk a frissen fejt tejből készített sajtokat.
(FR) Madam President, Commissioner, we have chocolate without cocoa and a ban on cheese made with milk straight from the cow.
HungarianEz a helyzet várhatóan befolyásolja a tanulmányaikat és a szakmai előmenetelüket is, és hosszú távú hatást fejt ki azokban a társadalmakban, amelyekben élnek.
This situation is likely to affect their educational and career path, with a long-term impact on the societies in which they live.
HungarianVan Nistelrooij úr jelentése a területi kohézió jelentős részét lefedi, és hatékony nézeteket fejt ki a Bizottság közleményével kapcsolatban ezen a területen.
Mr van Nistelrooij's report covers this vast area of territorial cohesion and expresses effective views on the Commission's communications in this area.
HungarianNyilván nem feledkezhetünk meg az új abroncsnyomás-ellenőrző rendszer környezeti hatásáról, amit az a szén-dioxid kibocsátás csökkentésekor fejt ki.
Obviously, we must not forget either the impact on the environment which the new tyre pressure monitoring system will have, with its reduction in carbon dioxide emissions.
HungarianVégezetül pedig, megtörténhet-e, hogy a jelenleg megélt válság végre ráébreszti a Bizottságot arra a pusztító hatásra, amelyet a felülértékelt euró fejt ki az európai gazdaságra?
Lastly, could it be that the crisis we are going through will finally make the Commission aware of the devastating impact of an over-valued euro on the European economy?