Ungarsk-engelsk oversættelse af "felül"

HU

"felül" engelsk oversættelse

HU felül
volume_up
{adverbium}

felül (også: fent, a fentiekben, fentebb)
volume_up
above {adv.}
Az erődet, azt az eltökéltséget, amivel felül akartál emelkedni származásodon
Your strength, your determination to rise above your birth Rise above?
Felül sötét, odalent hideg, gonosz fényű tűzszakadékok.
Ravines of cold evil-coloured fire, with darkness all above.
Mindezeken felül nyugodt és kimért válaszintézkedéseket kell foganatosítanunk.
Above all, we need to be calm and measured in our response.
felül (også: fent, magasan)
volume_up
high {adv.}
Felső Erődnél a váltó őrcsapatokon felül ott van még a Fűkabát Dandár.
High r°rt has, in addition to its rotating garrison forces, the Grass Jackets Brigade.
Ez Az Oldal Legyen Felül Város, a többi doboztelepüléshez hasonlóan eléggé kockázatos lakóhely volt.
This End Up City, like most boxtowns, had been a high-risk place to live.
to ride one's high horse
felül (også: hátra, keresztül, túl, egészen)
volume_up
over {adv.}
Kopott kétszínű szalag volt belefűzve, alul fekete, felül piros.
The ribbon was a faded two-tone, red over black.
Újra derékig vízben, a csizmába felül beszivárog a nyálkás sár.
Once again in water up to your waist, with the filthy, slimy mud oozing over your boot-tops.
Ezen felül van 40 IRC csatornánk és 40 levelezőlistánk.
And we have over 40 IRC channels, 40 mailing lists.
felül (også: magasban, fej fölött)
A folyó gázlója fölött a parton egy felül ép, ám az enyhe éghajlat miatt mindkét végén nyitott boltíves építmény magasodott.
High on the bank above the ford of the river there was part of a barrel arch, intact overhead, open at both ends, which in that gentle climate scarcely mattered.

Eksempelsætninger "felül" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianVitán felül áll, hogy a Parlamentnek meg kellett fizetnie ezért az előrelépésért.
It goes without saying that Parliament has had to pay a price for this progress.
HungarianLeült egy felül gömbölyűre csiszolódott, a naptól meleg kőtömbre és azt kérdezte:
Then Gabrielle sat down on the rounded top of a boulder that was warm in the sun.
HungarianÉs itt felül látható, hogy a rákos felvételen többletek és hiányok mutatkoznak.
And you can see on the top that cancers which are bad show insertions or deletions.
HungarianA jelentés azonban kijelenti, hogy a történelmi jogokat felül kell vizsgálni.
However, the report goes on to state that historical rights should be reviewed.
HungarianAz energiahatékonyság a gumiabroncsgyártásban nem bírálhatja felül a biztonságot.
Energy efficiency in tyre manufacture must not be allowed to override safety.
HungarianAz erdőirtás ezen felül a globális felmelegedés harmadik legfőbb oka is egyben.
Moreover, deforestation represents the third major factor of global warming.
HungarianAz összehangolt európai politika fontossága véleményem szerint vitán felül áll.
The importance of harmonised European policy is, in my view, beyond dispute.
HungarianEzeken felül még más is előfordulhat (pl. Oracle a Qt fizetős változatában).
There might even be more (Oracle in commercial Qt versions or 3rd party backends).
HungarianEgyenesen felül a hálótermében, szemeiből kékesfehér lángnyelvek szivárognak.
He sits bolt upright in wonder in his bedchamber, his eyes leaking blue-white fire.
HungarianEmberi jogi szempontból felül kell vizsgálnunk vízum- és határpolitikánkat is.
We also need to revise our visa and border policies from a human rights perspective.
HungarianEzért üdvözlöm a stratégiát és azt, hogy felül fogjuk vizsgálni stratégiát.
Therefore, I welcome the strategy, and the fact that we will review the strategy.
HungarianMindezen felül megerősödik a Bizottságnak a Szerződések őreként betöltött szerepe.
Moreover, the role of the Commission, as guardian of the treaties, will be enhanced.
HungarianÚgy vélem, hogy a KAP bizonyos területeit már régen felül kellett volna vizsgálni.
I believe that certain aspects of the CAP have long been in need of review.
HungarianA Bizottság biztosítja, hogy a javasolt személyek függetlensége kétségen felül álljon.
It shall ensure that the independence of the persons proposed is beyond doubt.
HungarianA gyorsaságát csak annak a csupa szív nápolyi szemének a szépsége múlja felül.
Your speed is only exceeded by the soulful beauty of your Neapolitan eyes.
HungarianEzen felül szemtanúi leszünk majd a nemzeti szabályozó hatóságok megerősödésének is.
We are also going to see a strengthening of national regulatory authorities.
HungarianÍgy szól az egyezség: "A Stabilitási Paktum miatt felül kell vizsgálnom a szerződést.”
The deal goes like this: 'I need a revision of the treaty for the Stability Pact'.
HungarianÉs ezen felül, megvan a morális képességük, hogy felismerjék mit is jelent "jót tenni".
And beyond this, they have the moral skill to figure out what "doing right" means.
HungarianAz olyan teremtmények, amelyek képtelenek a valós gondolkodásra, vitán felül eszelősök.
Creatures incapable of real thought were maniacs this was surely beyond argument.
HungarianEzért sürgetem a Bizottságot, hogy vizsgálja felül az állami támogatások szabályait.
That is why I urge the Commission to review the rules on State aid support.