Ungarsk-engelsk oversættelse af "felhevült"

HU

"felhevült" engelsk oversættelse

HU

felhevült {adjektiv}

volume_up
felhevült (også: kipirult)
Gabriella parányi arca felhevült és lázrózsás volt, hangja rekedt megfázott és köhögött.
The girl's small face was flushed and feverish, and her voice was hoarse: she had a cold in her chest.
Miss Bulstrode letette a tollat, és a gondnoknő, Miss Johnson felhevült arcára emelte tekintetét
Miss Bulstrode laid her pen aside and looked up into the flushed face of the matron, Miss Johnson.
Az a fura érzés - a felhevült arc, a dübörgő szív és mindenekfelett a vágy egy újabb cigaretta után - erősebb volt, mint eleinte.
That feeling — flushed face, pounding heart, above all else the desire for another cigarette — was stronger than ever.
felhevült (også: hirtelen, élénk, szerető, gyengéd)
Annie ott állt az ajtóban, és mereven nézte olyan mereven, hogy Paul arca felhevült, s úgy érezte, el is pirul.
She stood in the doorway looking at him fixedly - so fixedly that his face began to feel warm and he supposed he was blushing.
Ezúttal nem üdvözölték a napnyugta hűs szellői, sőt a teste felhevült a mindent beborító, villogó mágikus gömbben.
This time the Simbul was not kissed by the cool breezes of sunset, but rather muffled, warmed, and slowed in the heart of a bright, shimmering dome of magic.

Eksempelsætninger "felhevült" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianKezével, arcával érezte a kő hirtelen hidegét felhevült bőre alatt.
His hands and face felt the sudden chill of smooth stone against his heated skin.
HungarianFloyt végignézett a mohó, felhevült arcokon, amikor a vendégsereg kört formált körülöttük.
Floyt stared at the avid faces and overbright eyes as the crowd formed a ring around them.
HungarianCale hallgatózni próbált, és éles fülének hála, elcsípte egy felhevült beszélgetés végét.
Cale's keen ears caught the tail end of a heated exchange between the half-drow and Vraggen.
HungarianA nő válla reszketett, felhevült a férfi is - már-már szinte lobbot vetett...
Before his very eyes, a mistlike sand covered the woman's head with white, collecting on her shoulders and arms.
HungarianAz emberek teste felhevült, akár a roston piruló halaké, s mind ez idáig sem élelem, sem ivóvíz nem érkezett.
The men broiled like fish on a griddle, and so far neither food nor water had been forthcoming.
Hungarianmintha egy felhevült versenyfutó vágtatna benne.
Life within her body underwent a strange and sudden sea-change.
HungarianArca olyan sima volt, mint most az enyém, a vértől kissé felhevült, de máskülönben tartózkodó s minden érzelemtől mentes.
His face was as smooth as mine is now, more animated for the blood, but cold and without emotion.
HungarianArca felhevült, de a tekintete mögött figyelt, és várt.
But behind her eyes things watched and waited.
HungarianNem lesz többé olyan indulatos, felhevült.
There would be no more of those alarming brainstorms.
HungarianPaul kinyitotta szemét, és látta, hogy a felhevült levegő szárnyán elszenesedett papírdarabkák szállnak fölfelé a grillsütőből.
He opened his eyes and saw that charred bits of paper were wafting up from the barbecue on the heated air.
HungarianRemélte, hogy Sheila nem hagyja, hogy Greerson felbosszantsa, mielőtt Kham ott teremne, hogy lehűtse a felhevült indulatokat.
He hoped Sheila wouldn't let Greerson goad her into causing trouble before Kham was in there to keep her temper cool.
HungarianA szabad levegőn felhevült vérük is lehűlt.
HungarianA tűzoltók akcióba léptek, de közben a felhevült géppuskalőszer pattogni kezdett, meghátrálásra kényszerítve őket.
An instant later, 2omm ammunition from the fighter's gun pod started cooking off, and one of the two crewmen was screaming within the mass of flames.
HungarianA köd és a verejték kis patakokban csorgott felhevült arcáról átázott ruhájába, miközben mozdulatlanul meredt céljára.
The mist and his own sweat ran in small rivulets down his heated face and into his soaked garments as he stared in motionless silence at his objective.
HungarianEzúttal nem üdvözölték a napnyugta hűs szellői, sőt a teste felhevült a mindent beborító, villogó mágikus gömbben.
This time the Simbul was not kissed by the cool breezes of sunset, but rather muffled, warmed, and slowed in the heart of a bright, shimmering dome of magic.
HungarianHerrera távozása mélységesen nyomasztotta, és mégis, valamilyen felhevült izgalom is motoszkált benne: lám, az ő kis Marlee-jának csak intenie keltett, és bekövetkezett, amit ígért.
He was scared because Herrera was gone, and he was thrilled because his girl Marlee had waved her wand and delivered exactly what she'd promised.