Ungarsk-engelsk oversættelse af "felver"


Mente du:félvér
HU

"felver" engelsk oversættelse

HU felver
volume_up
{verbum}

2. "embert"

felver (også: megijeszt, megrémít, aggaszt, izgat)

3. "tojást"

felver (også: legyőz, porrá tör, ver, megver)
felver (også: összever)

4. "állatot"

5. "port"

felver (også: felrúg)

6. "álmából"

felver (også: kifáraszt, kifárad)
volume_up
to knock up {vb.} [brit.eng.]

7. "habot"

felver (også: surran, megsuhint, suhint)

Eksempelsætninger "felver" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianMég egy félvér gladiátor is kétszer meggondolja, hogy megtámadjon-e egy villkhit.
Even a mul gladiator would think twice before attempting to take on a villichi.
HungarianSzívesen kölcsönadom az egyik félvér nerekemet a kicsikék ott várnak a kocsimban!
I could spare you one of my Nerek half-bloods - the darlings wait in my wagon.
Hungarian- Dögölj meg, félvér! - kiáltotta, s egy obszidián tőrt dobott Sorak felé.
Die, half-breed! he shouted, drawing an obsidian dagger and hurling it at Sorak.
HungarianMiközben a félvér-óriás ordított a fájdalomtól, ököllel az ágyékába ütött.
As the half-giant cried out in pain, the caravan trader drove a fist into his groin.
HungarianA megszülető félvér táltosok birtokában voltak emberi őseik minden tudásának!
Hybrid Taltos were born knowing things their human ancestors had known!
HungarianA lámpák sápadozni kezdtek a derengő világosságban, mikor megjelent a félvér kalauz.
The lamps were paling in the dawn when the half-caste guard came round.
HungarianSorak alábukott, hogy az Oltalmazó megvizsgálja a félvér-óriások elméjét.
He ducked under quickly so the Guardian could probe the half-giant's mind.
HungarianAz egyik félvér-óriás kopogtatott, mire egy félelf férfi ajtót nyitott.
One of the half-giants knocked, and the door was opened by a half-elf male.
Hungarian...ha az első generációs félvér gyermekekkel rendelkező némettel házasodik...
For first- degree mixed, if married to Germans with children...
HungarianElkészíttetem a szobádat, és szólok a félvér-óriásaimnak, hogy vigyék oda a macskádat.
I shall have a room prepared for you, and I will summon my half-giants to carry your pet there.
Hungarian- Persze, sok félelf él a városban, ahogy vannak félvér-törpék és félvér-óriások is.
Though, of course, there are many half-elves in the city, as there are half-dwarves and half-giants.
HungarianAmint a félvér sterilizálva van, természetesen a nürnbergi megszorítások érvényüket vesztik rá nézve.
If a first- mixed is sterilized, of course, the Nuremberg restrictions don't apply.
HungarianMáskülönben képtelen lett volna megtartani ezt a házat, miután félvér bátyja hátrahagyta neki.
Or she wouldn't have managed to keep this house, after her half-breed brother left it to her.
HungarianEgy problémát elhalasztottunk, mégpedig hogy melyik félvér minősül...
One matter we postponed is the point at which mixed becomes...
HungarianA legtöbb tarthenal félvér a legrosszabbat örökli ebből a vérvonalból mondta halkan, s elvigyorodott.
Most half-blood Tarthenal get the worst traits, he muttered in a low voice, then grinned.
HungarianÉszrevehetted, hogy itt a legtöbb alkalmazott félvér.
You may have noticed that most of the people working here are half-breeds.
HungarianEgy törvényt, amely felold minden félvér és német közti házasságot?
A law dissolving all marriages between mixed and German?
HungarianA kalmár elinalt, de az ajtónál egy csapat félvér-óriás és félelf állta el az útját.
The caravan trader bolted, but found his way blocked at the door by a squad of armed half-giant and half-elf guards.
HungarianA félvér új fegyverét próbálgatva bekocogott az udvarba.
Hefting it in both hands, the half-blood jogged into the yard.
HungarianEgy tizenötezeres közösség, amelynek huszonnégy százaléka indiónak nevezett félvér.
Here's a community of fifteen thousand, twentyfour per cent of which are people of mixed blood, commonly called Indios.